Nihat HATİPOĞLU Soru Cevap ve cevaplamış sorular

Sperm bankacılığı sakıncalı mı? / Misafir
Aralarında evlilik bağı olan (yani karı-koca) eşler arasında tüp bebek için döllendirme caizdir. Ancak nikah bağı olmayan herhangi bir kişiden sperm transferi caiz değildir. Bu nedenle de bazı ülkelerde görülen 'sperm bankacılığı' dinen meşru değildir.

Peygamberimizin uyumadan önce vücudunu okuyup sıvazladığını duydum. Acaba ne okurdu? / Misafir
Peygamberimiz uyumadan önce Kuran-ı Kerim'den birçok sure okurdu. Ama sizin kastettiğiniz olay şudur: O, uyumadan evvel ihlas, felak ve nas surelerini okur, ellerine üfler ve vücudunu sıvazlardı.

Zina eden dinden çıkar mı? / Misafir
Bir hadiste, "Bir Müslüman imanı yerindeyken, yani imanlı olduğu halde zina etmez" tarzında bir ifade yer alır. Bundan ötürü bazı alimler, "kişi zina ederken imanı kendisini terk eder" derler. Çünkü bu kutsi duygu ile zina bir arada bulunamaz. Bazı alimler ise bu hadisi, "gerçek bir imanla iman etmiş olsaydı, zina edemezdi" tarzında değerlendirmişlerdir. Neticede; zinayı meşru saymadıkça, zina eden dinden çıkmaz. Ama büyük günah işlemiş olur

Yatalak babamın altını bezliyorum, bana günahı var mıdır? / Misafir
Bunun günahı olmaz, sevabı olur. Anne-babanıza hizmet etmekle sevabınız artar, cenneti kazanırsınız.

Sakal kesmek haram mıdır? / Misafir
Sakal, Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetidir. Bıraktıktan sonra kesmek mekruhtur. Peygamber Efendimiz 'bıyığı kısalt, sakalı uzat' buyuruyor.


Kaza namazı kılmadan önce mutlaka ezan okunmalı mıdır? / Misafir
Ezan sünnettir. Ama birden fazla vaktin kazasını kılacaksanız tek bir ezan okuyun. Ancak her bir namaz için de kamet getirmek uygun olur.

Hıristiyan bir kadınla evlenebilir miyim? Onu Müslüman olmaya zorlamalı mıyım? / Misafir
Ehli kitap diye adlandırılan Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenmenizde dinen bir sakınca yoktur. Gayrimüslim olan eşinizin ahlakınıza, görüşlerinize bakıp Müslümanlığı seçmesi çok güzel bir şeydir. Ancak dine girmesi için zorlamanız doğru değildir.


Dini nikâh kıyıldığı sırada kadının adetli olması sakıncalı mıdır? / Misafir
Dini nikâh sırasında kadının regl olması veya abdestsiz olması nikâha zarar vermez. Erkeğin abdestsiz olması da bir problem oluşturmaz.

Yıkanmış olan ölüye bakmak haram mıdır? / Misafir
Yıkanmış olan ölüye bakmak sakıncalı değildir. Ancak ölünün ölümle beraber yüzü bozulmuş, çirkinleşmiş veya bakılamayacak hale geldiyse bu durumda bakmak caiz olmaz.

Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi? / Misafir
Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekata tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekatta aranan nisaba ulaşırsa zekata tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisab miktarı, 80.18 gr ve daha fazla miktardaki altındır. Özellikle de bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır.

Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder? / Misafir
Bazı alimler 'amel imandan bir parçadır. İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder' derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet -amel- imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.

Namazlarda 'tadil-i erkân farzdır' diye bir şey duydum. Açıklar mısınız? / Misafir
'Tadil-i erkân'; namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii-Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.

Muska takmak haram mı? Muska bizi korur mu? / Misafir
Bir kişinin Kur'an-ı Kerim'den veya Hz. Peygamber'in (sav) hadislerinden bir duayı yanında taşıması sakıncalı değildir. Ama aslı esası bilinmeyen, farklı sembolleri anımsatan İslam'a aykırı öğeler taşıyan, muskacılıkla meşhur insanların yazdıkları bu türden yazılı metinleri taşımak ve takmak ise kesinlikle doğru olmaz.

Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve vakit sünnetlerini kılamayacağım söyleniyor. Doğru mu? / Misafir
Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan daha önemli ve önceliklidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) bunun dışındadır. Bu nedenle bu tür sünnetleri terk etmeyiniz.

Bazen içimden kötü duygular geçiyor. Bundan sorumlu olur muyum? / Misafir
Kötü şeyleri düşünmek insanın kalbinde manevi siyah lekeler oluşturur. Bir müddet sonra da insanın içindeki sakınma duygularını yok edebilir. Bu nedenle de kötü duyguları bastırmak en doğru çözümdür. Kendinizi hayırlı ve güzel işlerle meşgul ediniz. Ancak sadece düşünmekle, düşüncenizi eyleme geçirmedikçe günaha girmezsiniz. Ama zıddını yaparsanız, yani iyi işler yapmayı diler de yapamazsanız sevaba girersiniz. Sadece düşünmekle bile sevap kazanırsınız.

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir? / Misafir
Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz bunu teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir. Doğru olanı budur.

Kadınlar adetli veya loğusa iken dua edebilirler mi? / Misafir
Hanımlar adet günlerinde veya nifâs (loğusalık) hallerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyeti kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dini eserleri okuyup mütalaa edebilirler.

Saç ve bıyıkları boyamak gusle engel mi? / Misafir
Saçları veya bıyıkları boyamak, suyun deriye ulaşmasını engellemedikçe gusül açısından sakınca oluşturmaz.


Gusül abdesti alırken dua etmek doğru mudur? / Misafir
Gusül abdesti alırken dua etmekte bir sakınca yoktur. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızda besmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz. Artık o niyetle o işe girdiğiniz için dualarınızı söyleyebilirsiniz. Eğer o duaları da biliyorsanız, söylemenizde dinen bir sakınca yoktur.

Eşimizi kıskanmak günah mıdır? / Misafir
Müslüman ve namuslu kişi eşini tabii ki kıskanır. Eşini kıskanmak kötü bir şey değildir. Ama bu kıskançlık bir hastalığa, anormal bir tehdide ve şüpheye dönüşmemelidir. Bir insan kötü bir şey yapmak isterse başına on tane polis de koysan yine yapar. Yanlış yapanın yanlışından siz sorumlu olmazsınız. Eşler birbirine güvenmeli ve her şeyden anlam çıkarmamalıdır.

Borcunu ödemeyene hakkını helal etmek günah mıdır? / Misafir
Borcunu ödemeyene hakkınızı helal ediyorsanız o sizin büyüklüğünüzün işaretidir. Çünkü bu durumda herkes helal etmez hakkını. Ama eğer bir kişi parası olmasına rağmen borcunu ödemiyorsa günahkârdır. Böyle bir durumda siz de hakkınızı almaya çalışın, çünkü sizin bunda çoluk çocuğunuzun rızkı olabilir. Ama eğer bu kişi gerçekten iflas etmiş, zor durumdaysa Allah'a bırakın. Allah görüyor zaten, eğer yanlış yaparsa o kaybeder, siz kazanırsınız.

Makyajla abdest aldım, namaz kılabilir miyim? / Misafir
Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa namazınıza bir engel yoktur.

Babalarının emekli maaşını almak için boşanan bir tanıdığım var, bu dinen geçerli midir? / Misafir
Bu iş devleti kandırmaktır ve alınan para haramdır. Boşanma dinen geçerli olur.

Kurban bayramında kurban kesmek istemiyorum, onun yerine parasını dağıtsam caiz midir? / Misafir
Kişi kurban kesmek yerine parasını dağıtmakla, vacip olan kurban borcunu ödemiş olmaz. Sadaka vermek ayrı bir ibadet, kurban kesmek ayrı bir ibadettir.

Ölünün 52. günü var mı? / Misafir
Ölenin 40. veya 52. günü şeklindeki uygulamanın dini bir kaynağı yoktur. Ama kişi vefat eden yakınının 40. veya 52. gününde hayır yapacaksa, mevlit veya hatim okutacaksa bunun da sakıncası yoktur. İstediğiniz gün istediğiniz iyilikleri yapıp, vefat edenin ruhuna gönderebilirsiniz.

 İki aylık hamileyim. Çocuğumun özürlü olduğunu doktor haber verdi. Aldırabilir miyim? / Misafir
Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.

Gelinim torunlarımı bana göstermiyor. Allah bunu kabul eder mi? / Misafir
Ne olursa olsun gelininizin böyle bir hakkı yoktur. Dünyanın en güzel nimeti olan torunlarınızı, evlatlarınızı kimse sizden kaçırmamalı. Bu günahtır, zulümdür.

İçki içen birinin çocuğuna sadaka verilir mi? / Misafir
Çocuğuna ve eşine sadaka verilebilir ama içen kişi o parayı alıp içkiye, kumara götürecekse ona veremezsiniz. Ama kişinin çocuklarına elbise olarak, gıda olarak veya okul masrafı olarak sadaka verebilirsiniz. Çünkü o çocuğun ya da eşinin günahı yoktur, günah içki içen kişinin kendinedir.

Dini yönden kötü olan bir komşum vardı. Cenazesinde bulunup yardımcı oldum. Yanlış mı yaptım? / Misafir
Dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygıdeğerdir. (İsra, 70) Hayatta da ölümünden sonra da saygı duyulur. Peygamberimiz'in bir Yahudi'nin cenazesinin önünde ayağa kalktığı ve "O bir insandır" buyurduğu bilinir. (Buhari, Cenaiz 50; Nesai Cenaiz, 45-47) Bu nedenle de ne tür insan olursa olsun komşumuzun cenazesine katılmamız doğru olandır.

Evimde kedi besliyorum. Kedi uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu? / Misafir
Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre yani 'kediciğin babası' ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.

Mahkemeye boşanmak için başvurduk. Mahkeme boşarsa dinen de boşanmış olur muyuz? / Misafir
Mahkeme yoluyla gerçekleştirilen boşanmalar da bain talak (boşanma) olarak geçerlidir. Yani eşinizle dinen de boşanmış olursunuz.

Hacca sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi, vekâleten hac yaptırmak yerine, bu parayı sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu? / Misafir
Farz ibadetlerde asıl olan kişinin bizzat kendisinin yapmasıdır. Ancak bazı ibadetler, bazı durumlarda vekâlet yoluyla yaptırılabilir. Hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya yaşlılık nedeniyle kendisi gidemeyecek durumda olanlar masraflarını karşılayarak vekil gönderebilirler. Fakat bu parayı sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar, hac borcu devam eder.

Vesvese şeytandan mıdır? / Misafir
Hz. Peygamber (sav) vesvesenin şeytanın bir oyunu olduğunu belirtirler. Hz. Ali "Bizimle ehli kitap arasındaki en büyük fark şeytanın vesvesesidir" der. Şeytan onlarla uğraşmaz. Müminleri de imanlarında şüpheye düşürünceye kadar uğraşır. Şeytan galip gelirse, Müslümandan da uzaklaşır.

Hisse senedi zekâta tabi midir? / Misafir
Borsada alınıp satılan hisse senetleri, değeri zekâtta aranan nisap miktarına ulaşırsa zekâta tabidir. Bu senetlerin üzerinden de bir yıl geçmiş olma şartı aranır.

Zekât kime verilmez? / Misafir
Zekât ve fitrenin kimlere verileceği Tevbe suresinin 60. ayetinde sayılır. Bu durumda şu kişilere zekât verilemez: Anne, baba, büyük anne ve büyük baba; erkek veya kız çocuk, kızın ve erkeğin çocukları veya bu çocuklardan olan çocuklar; Müslüman olmayan kişiler ve karıkoca birbirlerine veremez. Ama zengin olan kadının, kocasına zekât verebileceğini söyleyen fakihler vardır.

Kıyamet günü geldiğinde melekler ölecek mi? / Misafir
Allah'tan başka, melekler de dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet kopunca öleceklerdir.

Beddua gerçekleşir mi? / Misafir
Hak edilmeyen beddua, sahibine geri döner. Beddua kötü bir harekettir. Zira size haksızca yapılan bedduadan korkmayınız. Hak edilmeyen beddua zarar vermez, kişiye uğramaz.

Fabrikada çalışıyoruz. İş elbisesiyle namaz kılabilir miyiz? / Misafir
Kan, idrar, şarap, dışkı ve benzeri necaset olmadıkça elbisenize değmiş veya dökülmüş olan maddeler namaz kılmanıza engel değildir. Badana, boya, madeni yağlar, pas ve kir namaza engel olmaz.

Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi? / Misafir
Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez. Hz. Peygamber'in (sav) gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır.

Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır? / Misafir
Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise ve televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur.

Sabah namaz vakti ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim? / Misafir
Sabah namazının vakti 'imsak' vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.

Ezandan sonra dua okunuyor. Bu duanın anlamı nedir? / Misafir
Ezan duasının anlamı şudur: "Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed aleyhisselama cennette yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Sen vaadinden -sözünden- caymazsın."

Babam hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılabilir mi? / Misafir
Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup namaz kılabilir.

Pijama veya sabahlıkla namaz kılınabilir mi? / Misafir
Temiz olması ve namaz kılınırken örtünmesi gerek yerleri kapatmak koşuluyla pijama veya sabahlıkla namaz kılmakta bir sakınca yoktur.

İnternet kullanılarak insanlara hakaret edildiği, iftira atıldığı oluyor. Bunun sorumluluğu nedir? / Misafir
Bu işi yapanlar Allah katında 'kebair, büyük günah' işlemiş olurlar. Elbette söz ve kalem sorgulanır. İnsanların namus ve haysiyetine saldıranlar veya bunları tezyiz edenler iftiracı sayılırlar. Tevbe etmeleri ve kul hakkından dolayı helallik almaları gerekir. Tabii ki imanları varsa...

Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır? / Misafir
Ramazan'da tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an'da "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." (Bakara 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm yoktur. Kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günler dışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu bir borçtur, hemen ödenmelidir. İnsanın ne zaman öleceği de belli değildir.

Eve girerken, ev boş olsa da selam vermek gerekiyormuş doğru mu? / Misafir
İşittiğiniz husus doğrudur. Çünkü ev boş bile olsa melekler orada bulunurlar. Eve girerken onları da kastederek 'Allah'ın selamını' vermek sünnettir.

Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur? / Misafir
Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere kutsal emirlerle vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü ve hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.

Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur? / Misafir
Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere kutsal emirlerle vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü ve hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.

Güzel görünmek için estetik ameliyat haram mı? / Misafir
Yüce Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden, vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.

Müslüman bir kişi günah işlediği zaman imanı yok olur mu? / Misafir
Müslüman kalmak ya da İslam'a girmek için Kelime-i Şehadet'e inanmak yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar.

Piyango bileti almak haram mıdır? / Misafir
Piyango bileti almak haramdır. Çünkü birçok kişinin parası o ödülün içindedir.

Çocuk emziren kadın oruç tutmak zorunda mıdır? / Misafir
Anne tutmak isterse tutabilir. Fakat kadınların durumuna göre değişir. Doktorun tavsiyesi önemlidir. Bazı kadınların sütü çoksa oruç tutabilir ama az ise tutmayabilir, mecburiyet yoktur.

Evlat, durumu iyi olmayan anneye zekat verebilir mi? / Misafir
Hayır, evlat durumu iyi olmayan annesine zekat veremez. Çünkü evlat, durumu iyi olmayan anneye de babaya da bakmak zorundadır. Başka biri anneye zekat verebilir ama evlat veremez. Anne - babanızın ihtiyacını Allah rızası için karşılamalısınız. Senin paran, malın zaten annenin malıdır. Bir Müslüman annesine zekat vermeyi aklından geçirmemelidir. Evlat, anne ya da babasına zekat vermeyi aklından geçirecek ahlakta olmamalıdır.

Peygamberimizin tercih ettiği özel bir şifa duası var mı? / Misafir
Peygamberimiz şu şifa duasını kendi için okurdu: " Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz".

Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekat düşer mi? / Misafir
Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir.

Evimde kedi besliyorum. Kedi uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu? / Misafir
Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a, Ebu Hureyre yani 'kediciğin babası' ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.

Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı? / Misafir
Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kur'an anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.
Terâvih namazının mahiyeti ve hükmü nedir? / Misafir
Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber (sav), "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (Terâvih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır.

Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır? / Misafir
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borç bir an önce ödenmelidir.

Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi? / Misafir
Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da aynî yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz.

Fitil kullanmak, lavman yaptırmak gibi tedaviler orucu bozar mı? / Misafir
Kesinlikle fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar. Bir kişi oruçluyken tıbbi gereksinim halinde fitil ya da lavman yaptırabilir. Ama o gün için de bir gün kaza orucu tutar.

Büyük mezar yaptırmak günah mıdır? / Misafir
Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmak hoş karşılanmaz. Peygamberimiz (sav) Medine'de ilk vefat eden sahabe Osman Bin Muaz'ın (ra) mezarının baş tarafına işaret olsun diye bir taş koymuştur sadece.

Kabir azabı var mıdır? / Misafir
Kabir azabı ve kabir nimeti vardır. Şehitlerden bahsedilirken: "... Allah katında rızıklanıyorlar" (Ali İmran 169) buyruluyor. Nuh kavmi için "Suda boğuldular ve ateşe sokuldular" (Nuh, 25) buyruluyor. Ayrıca (İbrahim 27; Taha 24; Mümin 46) kabir azabına işaret eder. Bu konuda hadisler mevcuttur. Tercümesini verdiğim iki ayette de -Nuh 25; Ali İmran 16- şu anda nimetin ve azabın olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.) ileride kabir azabını inkâr edecek insanların çıkacağını bir mucize olarak haber veriyor.

Türbelerden şifa beklenir mi? / Misafir
Türbelerden şifa beklenmez. Şifa Allah'tan istenir. Ama türbe ziyareti usulüne uygun şekilde yapılırsa sevap olur. Zira türbe neticede mezarlıktır. Peygamberimiz (sav) mezar ziyaretini tavsiye ediyor. Ama bidatten uzak durarak bu ziyareti yapmalıyız. Orada dua edip ibret almalıyız.

Mezar sıkıştırması diye bir şey var mı? / Misafir
Peygamberimiz (sav) mezara giren herkesin mezar tarafından sıkıştırılacağını haber veriyor. Mezarın mümini sıkıştırması bir annenin çocuğunu kucaklaması gibidir. İmansız bir insanı sıkıştırması ise başka türlü olacaktır. Hz. Peygamber (sav) hiç kimsenin bu durumdan istisna tutulamayacağını bildiriyor. Ama önemli olan mezara ve ahirete hazırlıklı olmaktır.

Kişi vasiyet ettiği yere defnedilmek zorunda mı? / Misafir
Ortada bir engel yoksa (bu engel tıbbi, ekonomik ve sosyal engeller olabilir) kişinin vasiyet ettiği yere gömülme hakkı vardır. Ancak şartlar müsait değilse, ailenin gücü buna yetmiyorsa ve benzeri problemler varsa aile fertleri uygun gördükleri yere kişiyi gömerler.

Peygamberimizin son üç vasiyetinden bahsediliyor. Ama bunların ne olduğu söylenmiyor. Bilgi verebilir misiniz? / Misafir
Hz. Peygamber (s.a.v) vefat etmeden evvel üç konuyu mü'minlere hatırlatmış ve o konularda hassas olunmasını emretmiştir. Onlar da şu konulardır: Namaza devam ediniz; kadın haklarına saygılı olup, kadınlara eziyet etmeyin; zayıf, mazlum, hizmetkar ve mağdurların haklarını koruyunuz.

Gayrimüslim mezarlığına Müslüman gömülür mü? / Misafir
İhtiyaç halinde gayrimüslimlerin mezarlığına gömü yapılabilir. Bu esnada kıbleye dikkat etmek ve mezarın bir Müslümana ait olduğunu belli edecek bir sembol koymak faydalı olur.

Kadınların başlarının açık olması abdestlerine zarar verir mi? / Misafir
Müslüman hanımların tesettür/örtünme kurallarına riayet etmeleri farzdır. Namahrem erkeklerin bulunduğu yerlerde ve evlerinden dışarı çıkarken başlarını örtmeleri dini bir gerekliliktir. Ancak bu kurallara riayet etmemek, örneğin başı açık olarak gezmek, abdesti bozmaz. Abdesti bozacak durumlardan biri meydana gelmedikçe almış olduğu abdestle namaz kılabilir.

Namazda dudaklar hiç kıpırdatılmadan yapılan kıraat ile kıraat şartı gerçekleşmiş olur mu? / Misafir
Konuşabilen kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlaması okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartarak ve eğer yanında başkaları varsa onları rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir.


Beni eşimden ayıran bir yakınıma beddua edersem günaha girer miyim? / Misafir
Yüce Allah'ın ahiret mahkemesinde, eşleri ayıran kişiler yargılanır ve elbette günahkârdırlar. Onlara beddua yerine, kendinize dua ediniz. Yanlış yapanlar zaten karşılığını bulurlar. Zulmedenleri Allah'a havale edip aradan çekiliniz.

İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır? / Misafir
Mü'min, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette de cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.

Borç ödememek için, malı hanımın üzerine kaydırmak haram mıdır? / Misafir
Elbette haramdır. Zira bu hareketimizle hukuku ve hak sahibini aldatmış oluruz.

Küs durmamız çok mu günah? / Misafir
Peygamber Efendimiz (sav) bir insanın diğer bir insanla üç günden fazla küs kalmasının uygun olmadığını belirtmişlerdir. Bunun tek istisnası, küs kalınan kişiyle konuşulması halinde ciddi maddi ve manevi kayıpların, zararların olması durumundadır. Kişi karşıdaki insanın iffet, güvenilirlik gibi hallerinden emin değilse ondan uzak durabilir.

Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur? / Misafir
Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. Kişi kalbini Yüce Allah'tan çevirir, gafil olur ve Allah'la irtibatını bitirirse Allah da kulun kalbinden çekilir. Kalbini Allah'a kapatmış olan kişinin kalbinin mühürlenmesi bu anlamdadır. Yoksa Allah durup dururken kişinin kalbini mühürlemez.

Eşler babalarının maaşını almak için formaliteden boşanıyorlar. Bu boşanma geçerli midir? Alınan paranın durumu nedir? / Misafir
Bu boşanma dinen geçerli olur. Bu iş devleti kandırmaktır ve alınan para haramdır.

Ormandan ağaç kesmek caiz midir? / Misafir
Ormanlar kamu malları olup, devletin koruması altındadır. Devletin izni olmadan ormanın ağacını kesmek, ürünlerinden almak, arazisini işgal etmek, kamu haklarına tecavüzdür. Kamu haklarına tecavüz ise haramdır.

İki aylık hamileyim. Çocuğumun özürlü olduğunu doktor haber verdi. Aldırabilir miyim? / Misafir
Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.

Nazardan korunmak için "Maşallah" demek yeterli olur mu? / Misafir
Maşallah, 'Allah'ın dilediği olur' anlamına gelir. Bu söz, güzel ve beğenilen şeyler karşısında Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve hayranlık belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle de toplumda nazar değmemesi için kullanılıyor.

Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı? / Misafir
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.

Migren hastasıyım, ağrı başladığında ilaç almak zorundayım. Nasıl oruç tutmalıyım? / Misafir
Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzda sabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandan sonra orucunuzu bozduğunuz günler için birebir oruç tutarsınız.

Kabirdekiler ziyaretimizi duyarlar mı? / Misafir
Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.

Peygamberimiz'in (sav) tercih ettiği özel bir şifa duası var mı? / Misafir
Peygamberimiz (sav) şu şifa duasını kendisi için okurdu: "Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz."

Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı? / Misafir
Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır. Peygamberimiz 'Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur' buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.

Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilirler mi? / Misafir
Hz. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur. Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.

Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi? / Misafir
Namaz ve oruç ayrı iki farzdırlar. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması gerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, 'tümünü terk et' demek doğru değildir.
Piyango bileti haram mıdır? / Misafir
Piyango bileti almak haramdır. Çünkü birçok kişinin parası o ödülün içindedir.

Çocuk emziren kadın oruç tutmak zorunda mıdır? / Misafir
Anne tutmak isterse tutabilir. Fakat kadınların durumuna göre değişir. Doktorun tavsiyesi önemlidir. Bazı kadınların sütü çoksa oruç tutabilir ama az ise tutmayabilir, mecburiyet yoktur.

Evlat durumu iyi olmayan anneye zekat verebilir mi? / Misafir
Hayır, veremez. Çünkü evlat durumu iyi olmayan anneye de babaya da bakmak zorundadır. Başka biri anneye zekat verebilir ama evlat veremez. Anne - babanızın ihtiyacını Allah rızası için karşılamalısınız. Senin paran, malın zaten annenin malıdır. Evlat, anne ya da babasına zekat vermeyi aklından geçirecek ahlakta olmamalıdır.

Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi? / Misafir
Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır.

Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi? / Misafir
Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da aynî yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz.

Oruç tutmuşken gündüz ciddi bir travma geçirsem ve orucu bozmak zorunda kalsam, 61 gün ceza orucu tutmam gerekir mi? / Misafir
Oruçlu iken ciddi bir tıbbi problem oluşursa veya hayatınızı tehlikeye sokacak bir olayla karşı karşıya kalacak olursanız veya hakikaten oruca devam edemeyecek bir hale gelirseniz orucunuzu bozarsınız. Bu keyfi bir bozma olmadığı için daha sonra bir güne bir gün kaza edersiniz.

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir? / Misafir
Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz bunu teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafınıda tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir. Doğru olanı budur.

Kabirdekiler ziyaretimizi duyarlar mı? / Misafir
Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.

Sokağımdaki fakir çocukları Sünnet ettirmeyi düşünüyorum, zekât sayılır mı? / Misafir
Sünnet bir zaruret olduğundan velisi fakir olan çocukların sünnet masrafları zekâttan düşülebilir. Bunu düşünmeniz de güzel bir şey.

Kadınlar âdetli veya loğusa iken dua edebilirler mi? / Misafir
Hanımlar âdet günlerinde veya nifâs (loğusalık) hallerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, Kelime-i şehâdet, Kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî eserleri okuyup mütalaa edebilirler.

Zekâtımı ramazanda vermek zorunda mıyım? / Misafir
Önemli olan zekât için gerekli olan nisab -80 gr altın ölçüsü- olduktan sonra bir yılı hesap edip zekâtı vermektir. Ramazan dışında da bu mümkündür.

Gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? / Misafir
Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kasdıyla, gerekli olmadığı halde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.


Kabir ziyareti şart mı? Uzaktan okuyamaz mıyız? / Misafir
Kabir ziyareti sünnettir. Ölüleriniz için uzaktan da okumanızda hiçbir sakınca yoktur. Yüce Allah niyetinizi biliyor. Bu nedenle de uzaktan okunan dua da yerine ulaşır.

İki bayram arasında evlenebilir miyiz? / Misafir
İki bayram arasında evlenmenize engel dini bir hüküm yoktur. Evlenebilirsiniz.

Babam öldü. Eniştem "babanın bana 30 yıl önce borcu vardı" diyor. Ne yapmamız lazım? / Misafir
Babanız bu konuda birşey söylemediyse, böyle bir borca ait şahitler yoksa borçtan sorumlu olmazsınız. Şahitlerin varlığı da yetmez. Bu hususlarda neler yapıldığını ve olayın bütün gelişmelerini bilmeleri gerekir. Bu halde de babanızın terekesinden-mirasından-ödemeyi yaparsınız.

Besmele ayet midir? / Misafir
Evet besmele Kuran-ı Kerim'de bir ayettir. Neml suresinin 30. ayetinde geçer. Ayrıca Kuran-ı Kerim'de 113 surenin başında besmele bulunur.

Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı? / Misafir
Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır. Peygamberimiz 'Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur' buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.

Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilirler mi? / Misafir
Hz. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur. Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.

İğne orucu bozar mı? / Misafir
İslam âlimleri ramazanın gündüzünde kişiye yapılan iğneleri ikiye ayırmışlardır. Serum gibi gıda veren iğneler; bunlar orucu bozar. Ancak ağrı kesici veya tedavi edici antibiyotik türü iğneler ise orucu bozmaz. Bununla beraber mecbur kalınmadıkça iğneyi geceye bırakmak daha doğru olur.

Mukabele ne demektir ? / Misafir
Mukabele karşılıklı Kuran'ı takip etmek demektir. İyi bilen biri Kuran'ı okur, diğerleri de takip ederler. Hz. Peygamber her yıl ramazanda bir kez Cebrail'e böylece inen ayetleri okur; Cebrail de takip ederdi. Mukabele ramazan ayının güzel bir geleneğidir.

Televizyondan hatim takip edebilir miyim? / Misafir
Elbette takip edebilirsiniz. Ancak sizin de okunan ayetleri dilinizle ve gözünüzle takip etmeniz gerekir. Yoksa sadece dinleme sevabı alırsınız. Hatim yapmış olmazsınız.

Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi? / Misafir
Namaz ve oruç ayrı iki farzdırlar. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması gerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.

 Rüyaların gerçekliği var mı? / Misafir
Kuran-ı Kerim Hz. Yusuf'un rüya yorumlarından, Hz. İbrahim'in gördüğü rüyadan, Hz. Peygamber'e (s.a.v) gösterilen rüyadan bahseder. Bu da rüyanın dini bir değerinin olduğunu gösterir.
Ehl-i Sünnet dediğimiz, Kuran ve sünnet ölçüsünde hareket eden alimler rüya hakkında özetle şöyle derler:
Yüce Allah, uyanık haldeki insanın kalbinde birtakım işaretler (haller) yarattığı gibi, uyuyan insanın da kalbinde bazı haller yaratır. Bu haller bazen uyanık haldeki gerçeğe aykırı olur, bazen tıpatıp aynısı olur.
Mesela; bulut yağmurun belirtisidir, ama her bulut yağmura sebep olmayabilir. Bunun gibi, rüyada görülen şey gerçeğe yansır diye beklense de gerçekleşmeyebilir.
Allah, insanların levhi mahfuzdaki durumlarını bilen bir grup meleği rüya işi ile görevlendirir. Melek, levhi mahfuzdan Allah izniyle aldığı bu bilgileri bazı hallerde insanın kalbine yerleştirir. Bu hayırlı rüyadır. Şeytan ise bu bilgileri karıştırmak ve huzursuzluk vermek isteyebilir. Bu da hayırsız rüya olarak yansır.
Genellikle rüyalar ikiye ayrılır. Birincisi, doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin, salih kişilerin rüyalarıdır. Bazen salih -dindar- olmayan kişiler de bu tür rüyalar görebilirler.
İkincisi ise, "Edgas" dediğimiz karışık, ürküten, korkutan rüyalardır. Bu tür rüyalara itibar etmemek lazım.
Görülen iyi rüyadan mesaj çıkarmak lazım. Bu tür rüyalar iyi insanlara yorumlatılabilir.
Kötü rüyalardan da belki ders çıkarılmalı ama ciddiye de alınmamalıdır. İnsan nefsinin, şeytanın, uyanıklık halindeki kurguların bir oyunu olabilir. Kimseye bu rüyalar yorumlatılmamalıdır. Şerrinden Allah'a sığınmak yeterli olur.

Ölüye ağlamaktan dolayı ölen kişi azap çeker mi? / Misafir
Ölüye ağlamak son derece normaldir. Anlaşılır bir duygudur. Dinin hoş görmediği husus, kişinin ağlarken diliyle Allah'a isyan sözlerini söylemesidir. Allah'a isyan etmesidir. Yoksa Hz. Peygamber de (s.a.v.) amcası Hz. Hamza'nın şehit edilmesinin ardından çokça ağlamıştır. Kendi çocuklarının vefatına gözyaşı dökmüştür.
'Ölü kişi, dirilerin ağlamasından azab görür' hadisini ise Hz. Aişe şöyle yorumluyor:
Doğru olan şudur: "Ölünün akrabaları ölülerine ağlarlar. Onu çok önemli bir kayıp görürler. Halbuki o anda ölü, günahlarından ötürü azap görmektedir.
Abdullah bin Revaha (r.a.) bir gün bayılır. Akrabaları ise 'Ey Kahraman' diyerek ağlaşmaya başlarlar. Hz. Abdullah uyandığında şöyle der: Siz ağlarken ben melekleri gördüm. Melekler alay edercesine bana diyorlardı ki: O kahraman olan sen misin?
Ölünün arkasından kötü konuşmak nasıl hoş değil ve bilakis çirkin bir şey ise; ölüyü aşırı şekilde övmek de böylece çirkindir. Çünkü övdüğümüz kişi, belki de Yüce Allah'ın huzurunda hiçbir kıymet taşımamaktadır. Belki de hiçbir hayırlı iş yapmamaktadır. Çünkü bizim cennetlik zannettiklerimizin bir kısmı cehennemlik; bizim cehennemlik

Haram parayla hayır yapılabilir mi? / Misafir
Haram yoldan edinilmiş para bir kişiye aitse sahibine iade edilmelidir. Sahibi ölmüşse, mirasçılarına verilmelidir. Onlar da yoksa, o kişi adına fakirlere dağıtılmalıdır. Haram para başka yolla edinilmiş de sahibi yoksa bu para genele ait yerlere -hastane, okul gibi- harcanabilir. Ancak bu işlemlerden sevap beklenilmemelidir.

Bir kadın yanında mahremi (baba, amca, erkek, kardeş, gibi yakını) yoksa hacca gidebilir mi? / Misafir
Hacca giden bir kadının yanında mahreminin olmasının gerektiğini bazı alimler söylemişlerdir. Doğru olan budur. Ancak kadın yanına mahrem bulamazsa, güvenilir arkadaş grubuyla hacca gidebilir. Bazı alimler her tür güvenlik varsa tek başına gidebilir derler. Bu durumda hac kabul olur.

Doğumdan sonraki lohusalık hali ne kadardır? / Misafir
Lohusalık süresi 40 gündür. Bu sürede eğer akıntı devam ederse namaz kılınmaz ama daha önce de temizlenilebilir.

Haftanın hangi günleri oruç tutmak daha sevaptır? / Misafir
Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir.

İslam'da kadın ve erkekler her konuda eşitler midir? / Misafir
Dinimizde erkeğe tanınmış bulunan temel hak ve hürriyetler, kadına da aynı şekilde tanınmıştır. Maddi ve manevi varlığını koruyup geliştirme; kişi güvenliği ve hürriyeti, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti, yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hürriyeti, mülkiyet ve tasarruf hakkı, mesken dokunulmazlığı, onur ve şerefin korunması, evlenme ve aile tesisi hakkı, özel hayatın gizliliği, geçim garantisi gibi temel haklarda kadın ve erkek arasında İslami açıdan hiçbir fark yoktur.

Namazlarda 'tadil-i erkân' farzdır diye bir şey duydum. Açıklar mısınız? / Misafir
'Tadil-i erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela: Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii- Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.

Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı? / Misafir
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.

Sabah namaz vakti ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim? / Misafir
Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.

Sperm bankacılığı sakıncalı mı? / Misafir
Aralarında evlilik bağı olan (yani karı-koca) eşler arasında tüp bebek için döllendirme caizdir. Ancak nikâh bağı olmayan herhangi bir kişiden sperm transferi caiz değildir. Bu nedenle de bazı ülkelerde görülen 'sperm bankacılığı' dinen meşru değildir.

Peygamberimizin uyumadan önce vücudunu okuyup sıvazladığını duydum. Acaba ne okurdu? / Misafir
Peygamberimiz uyumadan önce Kuran-ı Kerim'den birçok sure okurdu. Ama sizin kastettiğiniz olay şudur: O, uyumadan evvel ihlas, felak ve nas surelerini okur, ellerine üfler ve vücudunu sıvazlardı.

Eşim sürekli kirli dolaşıyor. Hiç boy abdesti almıyor. 20 yıldır böyle. Üstelik iyi bir işi var. Ne yapabilirim? / Misafir
Allah'a ve Peygamberi'ne iman eden bir müslümanın yıkanmayı gerektirecek bir hal olunca hemen yıkanması, hatta su bulamaz veya kullanamazsa en azından teyemmüm etmesi farzdır. Dini bir gereksinimdir. Fırsat bulur bulmaz mutlaka boy abdesti alıp temizlenmelidir. Zira imkânı olmasına rağmen bu halde dolaşan bir kişiden dolaştığı her yer rahatsız olur. Eşinize şunu sorun; o bu haldeyken Allah'ın huzuruna varmaktan hayâ etmez mi? Kendine bunu yakıştırır mı? Yüce Allah hepimize merhamet etsin.

Hıristiyan bir kadınla evlenebilir miyim? Onu Müslüman olmaya zorlamalı mıyım? / Misafir
Ehli kitap diye adlandırılan Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenmenizde dinen bir sakınca yoktur. Gayrimüslim olan eşinizin ahlakınıza, görüşlerinize bakıp Müslümanlığı seçmesi çok güzel bir şeydir. Ancak dine girmesi için zorlamanız doğru değildir.

Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekât düşer mi? / Misafir
Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir.

Eşyanın da Allah'ı tespih ettiğini duydum. Bu nasıl oluyor? Doğru mudur? / Misafir
Evet, duyduğunuz bir ayetin mealidir. İsra Suresi'nin 44. Ayeti'nde, "Hiçbir şey yok ki, Allah'a hamd ile tespih etmesin, lakin siz onların tespihini anlamazsınız" buyuruluyor. Bilindiği gibi eşyanın zerrelerinde içten hareket vardır. Molekül, atom ve elektron gibi birbirinin içindeki varlıklar, canlı bir yaratıktaki gibi hareket halindedir. Her şey o muhteşem zata işaret eder. Mevláná, "Cansızdan, can álemine girin de álemin parçalarının ahengini duyun, o vakit cansız şeylerin tespihlerini apaçık duyarsınız" der.

Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve vakit sünnetlerini kılamayacağım söyleniyor. Doğru mu? / Misafir
Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan daha önemli ve önceliklidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) bunun dışındadır. Bu nedenle bu tür sünnetleri terk etmeyiniz.

Namazda aklıma dünyalık şeyler geliyor. Namazıma engel olur mu? / Misafir
Namaz aslında kişinin Allah ile konuşması, O'na imanını, kulluğunu ifade etmesidir. Gerçek anlamda namaz kılan kişi, her türlü dünyalığı seccadenin dışında bırakmalıdır. Bununla beraber namaz esnasında bu tür şeylerin akla gelmesi namazı bozmaz. Belki manevi lezzetini azaltır.

Zina eden dinden çıkar mı? / Misafir
Bir hadiste, "Bir Müslüman imanı yerindeyken, yani imanlı olduğu halde zina etmez" tarzında bir ifade yer alır. Bundan ötürü bazı alimler, "Kişi zina ederken imanı kendisini terk eder" derler. Çünkü bu kutsi duygu ile zina bir arada bulunamazlar. Bazı alimler ise bu hadisi, gerçek bir imanla iman etmiş olsaydı, zina edemezdi tarzında değerlendirmişlerdir. Neticede; zinayı meşru saymadıkça, zina eden dinden çıkmaz. Ama büyük günah işlemiş olur.

Çocuğum için yaş günü kutlayabilir miyim? / Misafir
Çocuğumuzun doğum gününde meşru dairede eğlenmek, başka kültür ve dinlere benzemeye çalışmaksızın kutlama yapmak sakıncalı değildir. Bu kültürel bir olgudur. Böyle bakmak lazım.

Evde otururken kıbleye karşı ayağımı uzatmaktan utanıyorum. Bu sakıncalı mı? / Misafir
Saygısızlık kastı olmaksızın ayaklarınızı kıbleye doğru uzatmanızda bir sakınca yoktur. Tabii ki bu hassasiyetiniz de saygın bir hassasiyettir. Ama bunun günahı yoktur.


Haftanın hangi günleri oruç tutmak daha sevaptır?
 / Misafir
Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir.


Haftanın hangi günleri oruç tutmak daha sevaptır? / Misafir
Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir.

Haram parayla hayır yapılabilir mi? / Misafir
Haram yoldan edinilmiş para bir kişiye aitse sahibine iade edilmelidir. Sahibi ölmüşse, mirasçılarına verilmelidir. Onlar da yoksa, o kişi adına fakirlere dağıtılmalıdır. Haram para başka yolla edinilmiş de sahibi yoksa bu para genele ait yerlere -hastane, okul gibi- harcanabilir. Ancak bu işlemlerden sevap beklenilmemelidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.08.2013

Bir kadın yanında mahremi (baba, amca, erkek, kardeş, gibi yakını) yoksa hacca gidebilir mi? / Misafir
Hacca giden bir kadının yanında mahreminin olmasının gerektiğini bazı alimler söylemişlerdir. Doğru olan budur. Ancak kadın yanına mahrem bulamazsa, güvenilir arkadaş grubuyla hacca gidebilir. Bazı alimler her tür güvenlik varsa tek başına gidebilir derler. Bu durumda hac kabul olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.08.2013

Doğumdan sonraki lohusalık hali ne kadardır? / Misafir
Lohusalık süresi 40 gündür. Bu sürede eğer akıntı devam ederse namaz kılınmaz ama daha önce de temizlenilebilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.08.2013

İslam'da kadın ve erkekler her konuda eşitler midir? / Misafir
Dinimizde erkeğe tanınmış bulunan temel hak ve hürriyetler, kadına da aynı şekilde tanınmıştır. Maddi ve manevi varlığını koruyup geliştirme; kişi güvenliği ve hürriyeti, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti, yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hürriyeti, mülkiyet ve tasarruf hakkı, mesken dokunulmazlığı, onur ve şerefin korunması, evlenme ve aile tesisi hakkı, özel hayatın gizliliği, geçim garantisi gibi temel haklarda kadın ve erkek arasında İslami açıdan hiçbir fark yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.08.2013

Namazlarda 'tadil-i erkân' farzdır diye bir şey duydum. Açıklar mısınız? / Misafir
'Tadil-i erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela: Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii- Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.08.2013

Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı? / Misafir
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.08.2013

Sabah namaz vakti ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim? / Misafir
Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.08.2013

Sperm bankacılığı sakıncalı mı? / Misafir
Aralarında evlilik bağı olan (yani karı-koca) eşler arasında tüp bebek için döllendirme caizdir. Ancak nikâh bağı olmayan herhangi bir kişiden sperm transferi caiz değildir. Bu nedenle de bazı ülkelerde görülen 'sperm bankacılığı' dinen meşru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.08.2013

Peygamberimizin uyumadan önce vücudunu okuyup sıvazladığını duydum. Acaba ne okurdu? / Misafir
Peygamberimiz uyumadan önce Kuran-ı Kerim'den birçok sure okurdu. Ama sizin kastettiğiniz olay şudur: O, uyumadan evvel ihlas, felak ve nas surelerini okur, ellerine üfler ve vücudunu sıvazlardı.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.08.2013
Eşim sürekli kirli dolaşıyor. Hiç boy abdesti almıyor. 20 yıldır böyle. Üstelik iyi bir işi var. Ne yapabilirim? / Misafir
Allah'a ve Peygamberi'ne iman eden bir müslümanın yıkanmayı gerektirecek bir hal olunca hemen yıkanması, hatta su bulamaz veya kullanamazsa en azından teyemmüm etmesi farzdır. Dini bir gereksinimdir. Fırsat bulur bulmaz mutlaka boy abdesti alıp temizlenmelidir. Zira imkânı olmasına rağmen bu halde dolaşan bir kişiden dolaştığı her yer rahatsız olur. Eşinize şunu sorun; o bu haldeyken Allah'ın huzuruna varmaktan hayâ etmez mi? Kendine bunu yakıştırır mı? Yüce Allah hepimize merhamet etsin.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.08.2013

Hıristiyan bir kadınla evlenebilir miyim? Onu Müslüman olmaya zorlamalı mıyım? / Misafir
Ehli kitap diye adlandırılan Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenmenizde dinen bir sakınca yoktur. Gayrimüslim olan eşinizin ahlakınıza, görüşlerinize bakıp Müslümanlığı seçmesi çok güzel bir şeydir. Ancak dine girmesi için zorlamanız doğru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.08.2013

Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekât düşer mi? / Misafir
Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.08.2013

Eşyanın da Allah'ı tespih ettiğini duydum. Bu nasıl oluyor? Doğru mudur? / Misafir
Evet, duyduğunuz bir ayetin mealidir. İsra Suresi'nin 44. Ayeti'nde, "Hiçbir şey yok ki, Allah'a hamd ile tespih etmesin, lakin siz onların tespihini anlamazsınız" buyuruluyor. Bilindiği gibi eşyanın zerrelerinde içten hareket vardır. Molekül, atom ve elektron gibi birbirinin içindeki varlıklar, canlı bir yaratıktaki gibi hareket halindedir. Her şey o muhteşem zata işaret eder. Mevláná, "Cansızdan, can álemine girin de álemin parçalarının ahengini duyun, o vakit cansız şeylerin tespihlerini apaçık duyarsınız" der.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 03.08.2013

Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve vakit sünnetlerini kılamayacağım söyleniyor. Doğru mu? / Misafir
Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan daha önemli ve önceliklidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) bunun dışındadır. Bu nedenle bu tür sünnetleri terk etmeyiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 03.08.2013

Namazda aklıma dünyalık şeyler geliyor. Namazıma engel olur mu? / Misafir
Namaz aslında kişinin Allah ile konuşması, O'na imanını, kulluğunu ifade etmesidir. Gerçek anlamda namaz kılan kişi, her türlü dünyalığı seccadenin dışında bırakmalıdır. Bununla beraber namaz esnasında bu tür şeylerin akla gelmesi namazı bozmaz. Belki manevi lezzetini azaltır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 03.08.2013

Zina eden dinden çıkar mı? / Misafir
Bir hadiste, "Bir Müslüman imanı yerindeyken, yani imanlı olduğu halde zina etmez" tarzında bir ifade yer alır. Bundan ötürü bazı alimler, "Kişi zina ederken imanı kendisini terk eder" derler. Çünkü bu kutsi duygu ile zina bir arada bulunamazlar. Bazı alimler ise bu hadisi, gerçek bir imanla iman etmiş olsaydı, zina edemezdi tarzında değerlendirmişlerdir. Neticede; zinayı meşru saymadıkça, zina eden dinden çıkmaz. Ama büyük günah işlemiş olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.08.2013

Çocuğum için yaş günü kutlayabilir miyim? / Misafir
Çocuğumuzun doğum gününde meşru dairede eğlenmek, başka kültür ve dinlere benzemeye çalışmaksızın kutlama yapmak sakıncalı değildir. Bu kültürel bir olgudur. Böyle bakmak lazım.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.08.2013

Evde otururken kıbleye karşı ayağımı uzatmaktan utanıyorum. Bu sakıncalı mı? / Misafir
Saygısızlık kastı olmaksızın ayaklarınızı kıbleye doğru uzatmanızda bir sakınca yoktur. Tabii ki bu hassasiyetiniz de saygın bir hassasiyettir. Ama bunun günahı yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.08.2013

Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır? / Misafir
Ramazan ayında tutulamayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de;"İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." (Bakara 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günler dışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu oruçların, geciktirilmeden bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir borçtur, hemen ödenmelidir. Ayrıca insanın ne zaman öleceği de belli değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.08.2013

Kadının namazlarını evinde kılması mı, cemaatle camide kılması mı daha sevaptır? / Misafir
Hz. Peygamber (s.a.v.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur:"Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır" Yüce Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden, vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.08.2013

Makyajlı abdest aldım, namaz kılabilir miyim? / Misafir
Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa namazınıza bir engel yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.07.2013

Babalarının emekli maaşını almak için boşanan bir tanıdığım var, bu dinen geçerli midir? / Misafir
Bu iş devleti kandırmaktır ve alınan para haramdır. Boşanma dinen geçerli olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.07.2013

Bayramda kurban kesmek istemiyorum, onun yerine parasını dağıtsam caiz midir? / Misafir
Kişi kurban kesmek yerine parasını dağıtmakla, vacip olan kurban borcunu ödemiş olmaz. Sadaka vermek ayrı bir ibadet, kurban kesmek ayrı bir ibadettir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.07.2013

Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi? / Misafir
Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da aynî yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.07.2013

Terâvih namazının mahiyeti ve hükmü nedir? / Misafir
Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Terâvih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.07.2013

Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır? / Misafir
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borç bir an önce ödenmelidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.07.2013

Bir kadın ölen eşini yıkayabilir mi? / Misafir
Bilindiği gibi kocası ölen kadın, dört ay on gün boyunca iddet gün sayar. Bu süre içinde başka bir erkekle evlenemez. İşte bu olay, ölen erkekle hanımı arasında bir bağın henüz devam ettiğini gösterir. Bu nedenle de kadın ölen kocasını yıkayabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.07.2013

Regl günlerinde hanımıma yaklaşamaz mıyım? Böyle bir şey olsa ne yapmam lazım. / Misafir
Muayyen günlerde cinsel ilişki günah sayılmıştır (Bakara, 222). Böyle bir hata yapan kişi tövbe ve istiğfar etmelidir. Ayrıca en az 5 gram değerinde sadaka dağıtılmalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.07.2013

Kocamdan habersiz sadaka verebilir miyim? / Misafir
Hz. Peygamber'e gelen Hayr ismindeki bir kadın, sadaka için mücevher getirir. Peygamberimiz, eşinin haberi var mı anlamında kocası Kab'a sorar. O da haberim var deyince kabul eder. Ve fakirlere dağıtır (İbn Mac'e, Hibad 7). İslam alimleri, ufak tefek bağışlar hariç ciddi bir bağışhayır konusunda eşin haberinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. En güzeli bu konuyu eşinizle paylaşmanızdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.07.2013

Şeytanın babası ve annesi var mı? / Misafir
Şeytan-iblis, Allah tarafından ateşten yaratıldı. Anası ve babası yoktur. Cinlerin de ilk atasıdır. İblisin adı "Azazil"dir. Allah tarafından kovulmadan önce göklerde ve yerde Allah'a secde etmediği bir yer kalmamıştır denir. Kehf 50. ayette soyunun olduğu ifade edilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.07.2013

Büyük mezar yaptırmak günah mıdır? / Misafir
Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmak hoş karşılanmaz. Peygamberimiz (sav) Medine'de ilk vefat eden sahabe Osman Bin Muaz'ın (ra) mezarının baş tarafına işaret olsun diye bir taş koymuştur sadece.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.07.2013

Cinler niçin yaratıldılar? Gaybı bilirler mi? / Misafir
Kuran-ı Kerim, insanların ve cinlerin Yüce Allah'a kulluk için yaratıldıklarını açıklar. Onlar, insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar bile gaybı ve geleceği bilemezler. (En'am,6.100.116; Hicr, 15/27; Sebe, 34/14; Rahman, 55/15)
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.07.2013

Kötü yola düşürülmüş bir kadını seviyorum. Onunla evlenebilir miyim? / Misafir
Böyle bir durumdaki bir insana yardım etmek ve onu bu çıkmazdan çıkarmak son derece sevaptır. O tövbe eder, siz de daha sonra kendisiyle nikâh kıyarsınız. Şart olmamakla beraber iddet (yaklaşık dört ay gibi bir süre) beklemenizde fayda vardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.07.2013

Abdest dualarını bilmiyorum. Abdestim kabul olur mu? / Misafir
Abdestte okunan dualar sünnettir. Okunmaması halinde abdeste zarar vermez. İçinizden dilediğiniz duaları yapabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.07.2013

Yurt dışında sünnet yapacak Müslüman doktor bulmakta zorlanıyoruz. Hıristiyan doktora sünnet ettirebilir miyiz? / Misafir
Sünnet, bir ibadet ve gelenektir. Peygamberimiz'in sünnetidir. Ama aynı zamanda tıbbi bir iştir. Bu nedenle de gayrimüslim olan ama dalında uzman olan bir doktora çocuğunuzu sünnet ettirebilirsiniz. Önemli olan doktorun ne yapacağını bilmesidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.07.2013

Ezandan sonra dua okunuyor. Bu duanın anlamını nedir? / Misafir
Ezan duasının anlamı şudur: "Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allahım!.. Muhammed aleyhisselama cennette yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Sen vaadinden, sözünden caymazsın."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.07.2013

Annem hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılabilir mi? / Misafir
Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup namaz kılabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.07.2013

Kazaya kalan Ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır? / Misafir
Ramazan ayında tutulamayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de; "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." (Bakara 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günler dışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu oruçların, geciktirilmeden bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir borçtur, hemen ödenmelidir. Ayrıca insanın ne zaman öleceği de belli değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.07.2013

Yurtdışında ölenleri orada gömmek günah mı? / Misafir
Cenazeyi öldüğü yere defnetmek doğru olandır. Ancak başka yere nakletmek de caizdir. Bulunduğunuz ülkede uygun bir mezarlıkta İslam'a uygun şartlarda ölünüzü gömebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.07.2013

Camilerde namazdan sonra toplu tespih çekiliyor. Bu Peygamberimiz döneminde uygulanıyor muydu? Bidat mıdır? / Misafir
Namazlardan sonraki Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahüekber tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Ama daha sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Faydalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.07.2013

Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı? / Misafir
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.07.2013

Peygamberimizin tercih ettiği özel bir şifa duası var mı? / Misafir
Peygamberimiz şu şifa duasını kendi için okurdu " Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.07.2013

Makyajla abdest aldım, namaz kılabilir miyim? / Misafir
Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa kılabilirsiniz...
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.07.2013

Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder? / Misafir
Bazı âlimler amel imandan bir parçadır derler. İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet -amel- imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.07.2013

Ölünün 52. günü var mı? / Misafir
Ölenin 40. veya 52. günü şeklindeki uygulamanın dini bir kaynağı yoktur. Ama kişi vefat eden yakınının 40. veya 52. gününde hayır yapacaksa, mevlid veya hatim okutacaksa bunun da sakıncası yoktur. İstediğiniz gün istediğiniz iyilikleri yapıp, vefat edenin ruhuna gönderebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.07.2013

Kabirdekiler ziyaretimizi duyarlar mı? / Misafir
Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.07.2013

Gelinim torunlarımı bana göstermiyor. Allah bunu kabul eder mi? / Misafir
Ne olursa olsun gelininizin böyle bir hakkı yoktur. Dünyanın en güzel nimeti olan torunlarınızı, evlatlarınızı, kimse sizden kaçırmamalı. Bu günahtır, zulümdür.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.07.2013

Mahkemeye boşanmak için başvurduk. Mahkeme boşarsa dinen de boşanmış olur muyuz? / Misafir
Mahkeme yoluyla gerçekleştirilen boşanmalar bir bain talak (boşanma) olarak geçerlidir. Yani eşinizle dinen de boşanmış olursunuz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.07.2013

Annem, çocukları arasında adaletsiz davranıyor. Ben de ona küsüyorum. Günah olur mu? / Misafir
Anneniz gerçekten de çocukları arasında adaletsizlik yapıyorsa günaha girmiş olur. Ama annenizin cezasını sizin vermeniz doğru değildir. Siz annenize küsmeyin. Ona iyilik yapmaya devam edin, yanlışlarının hesabını Allah'la kendisine bırakın.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.07.2013


Pijama veya sabahlıkla namaz kılınabilir mi? / Misafir
Temiz olması ve namaz kılınırken örtünmesi gerek yerleri kapatmak koşuluyla pijama veya sabahlıkla namaz kılmakta bir sakınca yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.07.2013

Yüce Rabbimizin 99 adından başka adları da var mı? / Misafir
Bize anmamız ve bilmemiz için iletilen isimlerinin sayısı 99 dur. Yüce Allah'ın isimlerinin sayısal sınırı olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.07.2013

Alacağımın peşinden koşarsam günah işlemiş olur muyum? / Misafir
Hz. Peygamber (s.a.v) "Zengin olanın borcuna yatması zulümdür. Alacaklının alacağının peşinde koşması haktır" diye buyurur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.07.2013

Hamileyim, oruç tutmak sakınca doğurur mu? / Misafir
Öncelikle gebeyseniz, bir kadın doktoruna danışmanızda fayda var. Daha doğrusu inancınızı bilen bir doktorun bu konuda beyanat vermesi esastır. Elbette sizin de kararınız ve durumunuz büyük önem taşır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.07.2013

Fitil kullanmak, lavman yaptırmak gibi tedaviler orucu bozar mı? / Misafir
Kesinlikle fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar. Bir kişi oruçluyken tıbbi gereksinim halinde fitil ya da lavman yaptırabilir. Ama o gün için de bir gün kaza orucu tutar.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.07.2013

Sürekli dil altı kullanıyorum, oruç tutmam gerekir mi? / Misafir
Gündüzleri de dil altı kullanıyorsanız oruç tutmakla yükümlü olmazsınız. Bunun yerine fidyesini ödersiniz. Çünkü dilaltı her ne kadar küçük de olsa netice itibariyle mutat yollardan, mideye girmesi niyeti ile alınmaktadır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.07.2013

Boya fabrikasında çalışıyoruz. İş elbisesiyle namaz kılabilir miyiz? / Misafir
Kan, idrar, şarap, dışkı ve benzeri necaset olmadıkça elbisenize değmiş veya dökülmüş olan maddeler namaz kılmanıza engel değildir. Badana, boya, madeni yağlar, pas ve kir namaza engel değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.07.2013

Namazlarda 'tadil-i erkân' farzdır diye bir şey duydum. Açıklar mısınız? / Misafir
'Tadil-i erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela: Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii- Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.07.2013

Bazen içimden kötü duygular geçiyor. Bundan sorumlu olur muyum? / Misafir
Kötü şeyleri düşünmek insanın kalbinde manevi siyah lekeler oluşturur. Bir müddet sonra da insanın içindeki sakınma duygularını yok edebilir. Bu nedenle de kötü duyguları bastırmak en doğru çözümdür. Kendinizi hayırlı ve güzel işlerle meşgul ediniz. Ancak sadece düşünmekle, düşüncenizi eyleme geçirmedikçe günaha girmezsiniz. Ama zıddını yaparsanız, yani iyi işler yapmayı diler de yapamazsanız sevaba girersiniz. Sadece düşünmekle bile sevap kazanırsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.07.2013

Saç ve bıyıkları boyamak gusle engel mi? / Misafir
Saçları veya bıyıkları boyamak, suyun deriye ulaşmasını engellemedikçe gusül açısından sakınca oluşturmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.07.2013

Nişanı bozmanın dinen sakıncası var mı? / Misafir
Nişan, söz anlamındadır. İki tarafın ileride evleneceklerini etrafa ilan etmeleri demektir. Çok önemli bir gerekçe olmadan nişanı bozmak sakıncalıdır. Zira nişanın bozulmasından iki taraf da mağdur olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.07.2013

Annem hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılabilir mi? / Misafir
Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup namaz kılabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.07.2013

Peygamberimizin tercih ettiği özel bir şifa duası var mı? / Misafir
Peygamberimiz şu şifa duasını kendi için okurdu: "Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 17.07.2013

Makyajla abdest aldım, namaz kılabilir miyim? / Misafir
Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa, namazınıza bir engel yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 17.07.2013

Yurtdışında ölenleri orada gömmek günah mı? / Misafir
Cenazeyi öldüğü yere defnetmek doğru olandır. Ancak başka yere nakletmek de caizdir. Bulunduğunuz ülkede uygun bir mezarlıkta İslam'a uygun şartlarda ölünüzü gömebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 17.07.2013

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir? / Misafir
Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz bunu teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine dua edilir. Doğru olanı budur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 16.07.2013

Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı? / Misafir
Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kur'an anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 16.07.2013

Ezandan sonra dua okunuyor. Bu duanın anlamı nedir? / Misafir
Ezan duasının anlamı şudur: "Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allahım!.. Muhammed aleyhisselama cennette yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Sen vaadinden -sözündencaymazsın."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 16.07.2013

Esmaül Hüsna'yı (Allah'ın Yüce isimleri) hangi saatlerde, hangi günlerde okumalıyız? / Misafir
Esmaül Hüsna'yı okumanın sınırlı bir zamanı yoktur. İstediğiniz zaman okursunuz. Ancak, her gün en azından bir kere 99 ismi okursanız daha iyi olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.07.2013

Müslüman bir kişi günah işlediği zaman imanı yok olur mu? / Misafir
Müslüman kalmak ya da İslam'a girmek için Kelime-i Şehadet'e inanmak yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.07.2013

Büyük mezar yaptırmak günah mıdır? / Misafir
Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmak hoş karşılanmaz. Peygamberimiz(sav) Medine'de ilk vefat eden sahabe Osman Bin Muaz (ra)'ın mezarının baş tarafına işaret olsun diye bir taş koymuştur sadece.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.07.2013

Kıyamet günü geldiğinde melekler ölecek mi? / Misafir
Allahtan başka, melekler de dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet kopunca öleceklerdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.07.2013

Beddua gerçekleşir mi? / Misafir
Hak edilmeyen beddua, sahibine geri döner. Beddua kötü bir harekettir. Zira size haksızca yapılan bedduadan korkmayınız. Hak edilmeyen beddua zarar vermez, kişiye uğramaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.07.2013

TV'den hatim dinleyince kabul olur mu? / Misafir
TV veya radyodan hatim dinleyince dinleme sevabı alırsınız. Ama siz de okunanı içinizden tekrar ederseniz, okuma sevabı da alırsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.07.2013

İnşaatta yük taşıyorum. Çok sıcak var, oruç tutarken zorlanıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz? / Misafir
Öncelikle şunu söyleyeyim sizin tutacağınız oruç, benim gibi serin bir ortamda, rahat şartlarda oruç tutacaklardan daha çok sevaplı olacaktır. Yüce Rabbimiz kişileri şartlarına göre mükâfatlandırır. Oruçla ilgili durumunuza gelince; orucunuza başlayın gerçekten de dayanamaz hale gelince orucunuzu bozarsınız. Bundan dolayı ceza, kefaret, yani 60 gün oruç tutma cezası ödemeniz gerekmez. İleride bu günleri kaza edersiniz. Henüz tutup tutamayacağınızı denemeden peşince tutamam demeniz doğru olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.07.2013

Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi? / Misafir
Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdestle namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez. Hz. Peygamber'in (sav) gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.07.2013

Annem hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılabilir mi? / Misafir
Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup namaz kılabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.07.2013

Ramazanda oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? / Misafir
Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Orucun sahih/geçerli olması için, "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı halde ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.07.2013

Oruçluyken dişimi çektirdim, orucum bozuldu mu? / Misafir
Sadece diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak iftardan sonra çektirmek daha uygundur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.07.2013

Oruçluyken denize girdim, orucum bozuldu mu? / Misafir
Suya girmek orucu bozmaz. Zira orucun bozulması için ağız ve burun kanalıyla içeriye suyun girmesi gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.07.2013

Zekâtımı ramazan ayında vermek zorunda mıyım? / Misafir
Zekâtınızı istediğiniz zaman hesaplayabilirsiniz. Önemli olan zekât için gerekli olan nisab -80 gr altın ölçüsü- olduktan sonra bir yılı hesap edip zekâtı vermektir. Ramazan dışında da bu mümkündür.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.07.2013

Oruç tutmuşken gündüz ciddi bir travma geçirsem ve orucu bozmak zorunda kalsam, 61 gün ceza orucu tutmam gerekir mi? / Misafir
Oruçlu iken ciddi bir tıbbi problem oluşursa veya hayatınızı tehlikeye sokacak bir olayla karşı karşıya kalacak olup hakikaten oruca devam edemeyecek bir hale gelirseniz orucunuzu bozarsınız. Bu keyfi bir bozma olmadığı için daha sonra bir güne bir gün kaza edersiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.07.2013

İğne orucu bozar mı? / Misafir
İslam âlimleri ramazanın gündüzünde kişiye yapılan iğneleri ikiye ayırmışlardır. Serum gibi gıda veren iğneler, orucu bozar. Ancak ağrı kesici veya tedavi edici antibiyotik türü iğneler orucu bozmaz. Mecbur kalınmadıkça iğneyi geceye bırakmak daha doğru.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.07.2013

Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı? / Misafir
Hepsi kötü ahlakın çeşitleridir ve oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır. Peygamberimiz "Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur" buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.07.2013

Migren hastasıyım, ağrı başladığında ilaç almak zorundayım. Nasıl oruç tutmalıyım? / Misafir
Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzda sabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandan sonra orucunuzu bozduğunuz günler için birebir oruç tutarsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.07.2013

Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi? / Misafir
Namaz ve oruç ayrı iki farzdır. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.07.2013

Sahura kalkmak zorunda mıyız? / Misafir
Hz. Peygamber "Sahurda bereket vardır" buyurur. Sahura kalkmak Müslümanlara has bir özelliktir. Zira sahur esnasında yapılan duaların kabul edileceğine inanırız. Sahura kalkan aynı zamanda Kuran okuyabilme, namaz kılma gibi alışkanlıklar da edinebilir. Ancak bütün bunlarla beraber sahura kalkmak sünnettir. Kişi sahura kalkmasa da orucunu tutabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.07.2013

İftar vakti ezan okunmayan bir yerde orucumu nasıl açacağım? / Misafir
Elbette ki saate göre açarsınız. İftar saati veya akşam ezanı vakti oruç açma zamanıdır. Ezanı duyma mecburiyeti yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.07.2013

Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilir mi? / Misafir
Hz. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur. Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.07.2013

Bir avukat suçlu olduğunu bildiği kişiyi savunabilir mi? / Misafir
Avukat suçlu olduğunu kesin olarak bildiği kişiyi 'suçsuzdur' diye savunamaz. Bu yalan şahitliğin içine girer ve zalimin yanında konumlanma anlamına gelir. Çünkü bu durumda avukat, meşru olmayan deliller bulmak zorunda kalır. Ancak bir avukat, suçlu olan müvekkilin hak ettiğinden daha ağır bir cezaya çarptırılmaması veya işlemediği ekstra suçlarla da muhatap olmaması için savunma yapabilir. Burada savunma yapacağı alan bellidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.02.2013
Ezandan sonra dua okunuyor. Bu duanın anlamı nedir? / Misafir
Ezan duasının anlamı şudur: "Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allahım!.. Muhammed aleyhisselama cennette yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Sen vaadinden caymazsın."Annem hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılabilir mi? / Misafir
Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup namaz kılabilir.

Pijama veya sabahlıkla namaz kılınabilir mi? / Misafir
Temiz olması ve namaz kılınırken örtünmesi gerek yerleri kapatmak koşuluyla pijama veya sabahlıkla namaz kılmakta bir sakınca yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.08.2012

Makyajla abdest aldım, namaz kılabilir miyim? / Misafir
Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa namazınıza bir engel yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.08.2012

Babalarının emekli maaşını almak için boşanan bir tanıdığım var, bu dinen geçerli midir? / Misafir
Bu iş devleti kandırmaktır ve alınan para haramdır. Boşanma dinen geçerli olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.08.2012

Bayramda kurban kesmek istemiyorum, onun yerine parasını dağıtsam caiz midir? / Misafir
Kişi kurban kesmek yerine parasını dağıtmakla, vacip olan kurban borcunu ödemiş olmaz. Sadaka vermek ayrı bir ibadet, kurban kesmek ayrı bir ibadettir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.08.2012

Migren hastasıyım, ağrı başladığında ilaç almak zorundayım. Nasıl oruç tutmalıyım? / Misafir
Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzda sabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandan sonra orucunuzu bozduğunuz günler için birebir oruç tutarsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 03.08.2012

Namazda dudaklar hiç kıpırdatılmadan yapılan kıraat ile kıraat şartı gerçekleşmiş olur mu? / Misafir
Konuşabilen kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlaması okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartarak ve eğer yanında başkaları varsa onları rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 03.08.2012

Beni eşimden ayıran bir yakınıma beddua edersem günaha girer miyim? / Misafir
Yüce Allah'ın ahiret mahkemesinde, eşleri ayıran kişiler yargılanır ve elbette günahkârdırlar. Onlara beddua yerine, kendinize dua ediniz. Yanlış yapanlar zaten karşılığını bulurlar. Zulmedenleri Allah'a havale edip aradan çekiliniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 03.08.2012

Hamileyim, oruç tutmak sakınca doğurur mu? / Misafir
Öncelikle gebeyseniz, bir kadın doktoruna danışmanızda fayda var. Daha doğrusu inancınızı bilen bir doktorun bu konuda beyanat vermesi esastır. Elbette sizin de kararınız ve durumunuz büyük önem taşır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.08.2012

Kadınların başlarının açık olması abdestlerine zarar verir mi? / Misafir
Müslüman hanımların tesettür, örtünme kurallarına riayet etmeleri farzdır. Ergenlik çağından itibaren Müslüman bayanların namahrem erkeklerin bulunduğu yerlerde ve evlerinden dışarı çıkarken başlarını örtmeleri dini bir gerekliliktir. Ancak bu kurallara riayet etmemek, örneğin başı açık olarak gezmek, abdesti bozmaz. Abdesti bozacak durumlardan biri meydana gelmedikçe almış olduğu abdestle namaz kılabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.08.2012
Bazen içimden kötü duygular geçiyor. Bundan sorumlu olur muyum? / Misafir
Kötü şeyleri düşünmek insanın kalbinde manevi siyah lekeler oluşturur. Bir müddet sonra da insanın içindeki sakınma duygularını yok edebilir. Bu nedenle de kötü duyguları bastırmak en doğru çözümdür. Kendinizi hayırlı ve güzel işlerle meşgul ediniz. Ancak sadece düşünmekle, düşüncenizi eyleme geçirmedikçe günaha girmezsiniz. Ama zıddını yaparsanız, yani iyi işler yapmayı diler de yapamazsanız sevaba girersiniz. Sadece düşünmekle bile sevap kazanırsınız.

Oruçluyken denize girdim, orucum bozuldu mu? / Misafir
Suya girmek orucu bozmaz. Zira orucun bozulması için ağız ve burun kanalıyla içeriye suyun girmesi                         gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.08.2012

Kadının namazlarını evinde kılması mı, cemaatle camide kılması mı daha sevaptır? / Misafir
Hz. Peygamber (s.a.v.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur:"Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.08.2012

Balık tutmayı seviyorum. Kafama takılıyor, günahı var mı? / Misafir
Deniz ürünleri bizlere helal kılınmıştır. Balığın avlanması da helaldir. Yalnız balık avlanırken, balıkların yumurtalarına zarar verecek dinamit veya kimyasal ilaçlar gibi yöntemler kullanmak kabul edilemez. Ama bu konudaki hassasiyetiniz de yadırganmamalıdır, bana göre güzel bir hassasiyettir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.08.2012

Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi? / Misafir
Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.07.2012

Annem hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılabilir mi? / Misafir
Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup                         namaz kılabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.07.2012

Kıyamet günü geldiğinde melekler ölecek mi? / Misafir
Allahtan başka, melekler de dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet kopunca öleceklerdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.07.2012

Mahkemeye boşanmak için başvurduk. Mahkeme boşarsa dinen de boşanmış olur muyuz? / Misafir
Mahkeme yoluyla gerçekleştirilen boşanmalar bir bain talak (boşanma) olarak geçerlidir. Yani eşinizle dinen de boşanmış olursunuz
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.07.2012

Hac yapmaya sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi, vekâleten hac yaptırmak yerine, bu parayı sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu? / Misafir
Farz ibâdetlerde asıl olan kişinin bizzat kendisinin yapmasıdır. Ancak bazı ibâdetler, bazı durumlarda vekâlet yoluyla yaptırılabilir. Hac ibâdetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olanlar kendi yerine hac etmesi için masraflarını karşılayarak vekil gönderebilirler. Fakat vekil gönderecek parayı fakirlere sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar. Böyle yapanın hac borcu düşmez, sadakasının sevabını alır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.07.2012

Oruç tutmuşken gündüz ciddi bir travma geçirsem ve orucu bozmak zorunda kalsam, 61 gün ceza orucu tutmam gerekir mi? / Misafir
Oruçlu iken ciddi bir tıbbi problem oluşursa veya hayatınızı tehlikeye sokacak bir olayla karşı karşıya                         kalacak olursanız veya hakikaten oruca devam edemeyecek bir hale gelirseniz orucunuzu bozarsınız. Bu keyfi bir bozma olmadığı için daha sonra bir güne bir gün kaza edersiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.07.2012
Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi? / Misafir
Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da aynî yardımda bulunmakla, bu adak yerine getirilmiş olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.07.2012

Peygamberimizin tercih ettiği özel bir şifa duası var mı? / Misafir
Peygamberimiz şu şifa duasını kendi için okurdu: " Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.07.2012

Fitil kullanmak, lavman yaptırmak gibi tedaviler orucu bozar mı? / Misafir
Kesinlikle fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar. Bir kişi oruçluyken tıbbi gereksinim halinde fitil ya da lavman yaptırabilir. Ama o gün için bir gün kaza orucu tutar.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.07.2012

Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı? / Misafir
Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kuran, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.07.2012

Terâvih namazının mahiyeti ve hükmü nedir? / Misafir
Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (Terâvih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.07.2012

Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır? / Misafir
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borç bir an önce ödenmelidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.07.2012

Kadınlar adetli veya loğusa iken dua edebilirler mi? / Misafir
Hanımlar âdet günlerinde veya nifâs (loğusalık) hallerinde iken dua edebilirler, zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, Kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî eserleri okuyup mütalaa edebilirler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.07.2012

Ramazanda oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? / Misafir
Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Orucun geçerli olması için, "Oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kasdıyla, gerekli olmadığı halde ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.07.2012

Saç ve bıyıkları boyamak gusle engel mi? / Misafir
Saçları veya bıyıkları boyamak, suyun deriye ulaşmasını engellemedikçe gusül açısından sakınca oluşturmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.07.2012

Kıyamet günü geldiğinde melekler ölecek mi? / Misafir
Allah'tan başka, melekler de dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet kopunca öleceklerdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.07.2012
Beddua gerçekleşir mi? / Misafir
Hak edilmeyen beddua, sahibine geri döner. Beddua kötü bir harekettir. Zira size haksızca yapılan bedduadan korkmayınız. Hak edilmeyen beddua zarar vermez, kişiye uğramaz.

Boya fabrikasında çalışıyoruz. İş elbisesiyle namaz kılabilir miyiz? / Misafir
Kan, idrar, şarap, dışkı ve benzeri necaset olmadıkça elbisenize değmiş veya dökülmüş olan maddeler namaz kılmanıza engel değildir. Badana, boya, madeni yağlar, pas ve kir namaza engel değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.07.2012

Kabirdekiler ziyaretimizi duyarlar mı? / Misafir
Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.07.2012

Şeytan meleklerden biri midir? / Misafir
Melekler nurdan yaratılmıştır. Şeytansa cin taifesindendir ve ateşten yaratılmıştır. Şeytan melek değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.07.2012

Sokağımdaki fakir çocukları sünnet ettirmeyi düşünüyorum, zekât sayılır mı? / Misafir
Sünnet bir zaruret olduğundan velisi fakir olan çocukların sünnet masrafları zekâttan düşülebilir. Bunu düşünmeniz de güzel bir şey.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.07.2012

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir? / Misafir
Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz bunu teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir. Doğru olanı budur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.07.2012

Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı? / Misafir
Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kuran, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.07.2012

Ölünün 52. günü var mı? / Misafir
Ölenin 40. veya 52. günü şeklindeki uygulamanın dini bir kaynağı yoktur. Ama kişi vefat eden yakınının 40. veya 52. gününde hayır yapacaksa, mevlit veya hatim okutacaksa bunun da sakıncası yoktur. İstediğiniz gün istediğiniz iyilikleri yapıp, vefat edenin ruhuna gönderebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.07.2012

Müslüman bir kişi günah işlediği zaman imanı yok olur mu? / Misafir
Müslüman kalmak ya da İslam'a girmek için Kelimei Şehadet'e inanmak yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.07.2012

Bazen içimden kötü duygular geçiyor. Bundan sorumlu olur muyum? / Misafir
Kötü şeyleri düşünmek insanın kalbinde manevi siyah lekeler oluşturur. Bir müddet sonra da insanın içindeki sakınma duygularını yok edebilir. Bu nedenle de kötü duyguları bastırmak en doğru çözümdür. Kendinizi hayırlı ve güzel işlerle meşgul ediniz. Ancak sadece düşünmekle, düşüncenizi eyleme geçirmedikçe günaha girmezsiniz. Ama zıddını yaparsanız, yani iyi işler yapmayı diler de yapamazsanız sevaba girersiniz. Sadece düşünmekle bile sevap kazanırsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.07.2012
Camilerde namazdan sonra toplu tespih çekiliyor. Bu Peygamberimiz döneminde uygulanıyor muydu? Bidat mıdır? / Misafir
Namazlardan sonraki tespih uygulaması yani Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahüekber tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Herkes kendi kendine okurdu. Ama daha sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Faydalıdır.

Migren hastasıyım, ağrı başladığında ilaç almak zorundayım. Nasıl oruç tutmalıyım? / Misafir
Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzda sabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandan sonra orucunuzu bozduğunuz günler için oruç tutarsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.07.2012

Kabirdekiler ziyaretimizi duyarlar mı? / Misafir
Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.07.2012

Peygamberimizin (s.a.v.) tercih ettiği özel bir şifa duası var mı? / Misafir
Peygamberimiz şu şifa duasını kendi için okurdu: "Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.07.2012

Mukabele ne demektir ? / Misafir
Mukabele karşılıklı Kuran'ı takip etmek demektir. İyi bilen biri Kuran'ı okur, diğerleri de takip ederler. Hz. Peygamber her yıl ramazanda bir kez Cebrail'e böylece inen ayetleri okur. Cebrail de takip ederdi. Mukabele ramazan ayının güzel bir geleneğidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.07.2012

Televizyondan hatim takip edebilir miyim? / Misafir
Elbette takip edebilirsiniz. Ancak sizin de okunan ayetleri dilinizle ve gözünüzle takip etmeniz gerekir. Yoksa sadece dinleme sevabı alırsınız. Hatim yapmış olmazsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.07.2012

Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi? / Misafir
Namaz ve oruç ayrı iki farzdır. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması gerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.07.2012

Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı? / Misafir
Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır. Peygamberimiz, 'Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur' buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.07.2012

Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilirler mi? / Misafir
Hz. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur. Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.07.2012

İğne orucu bozar mı? / Misafir
İslam âlimleri ramazanın gündüzünde kişiye yapılan iğneleri ikiye ayırmışlardır. Serum gibi gıda veren iğneler; bunlar orucu bozar. Ancak ağrı kesici veya tedavi edici antibiyotik türü iğneler ise orucu bozmaz. Bununla beraber mecbur kalınmadıkça iğneyi geceye bırakmak daha doğru olur. 
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.07.2012

Çok zor bir işte çalışıyorum. İnşaatta yük taşıyorum. Çok sıcak var, ne yapmamı önerirsiniz? / Misafir
Öncelikle şunu söyleyeyim sizin tutacağınız oruç, benim gibi serin bir ortamda, rahat şartlarda oruç tutacaklardan daha çok sevaplı olacaktır. Yüce Rabbimiz kişileri şartlarına göre mükâfatlandırır. Oruçla ilgili durumunuza gelince; orucunuza başlayın gerçekten de dayanamaz hale gelince orucunuzu bozarsınız. Bundan dolayı ceza, kefaret, yani 60 gün oruç tutma cezası ödemeniz gerekmez. İleride bugünleri kaza edersiniz. Henüz tutup tutamayacağınızı denemeden, peşinen tutamam demeniz doğru olmaz.

Namaz kılamıyorum diyen ile namaza inanmıyorum diyen arasında fark var mı? / Misafir
Namaz kılamıyorum veya kılmıyorum diyen kişi günahkâr olur. Ama Müslüman'dır. "Namaza inanmıyorum" diyen kişi İslam'dan çıkmış olur. Zira ayetlerle ve sahih hadislerle tevatüre ulaşmış bir hükmü inkâr etmiş olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.07.2012

Sabah uykudan kalktığımda başparmağımda kına vardı. Evde yalnızdım. Bir hafta sonra kendi kendine geçti. / Misafir
Kişi uyuduğunda, ruhun bir yanı - bütünün vücutla bağlantısı devam etmekle beraber- vücuttan ayrılır. Uyku bu nedenle de ölümün kardeşi sayılmıştır. Ruhun bu yanı değişik iklimlerde dolaşabilir. Sonra vücuda geri döner. İşte bu tür haller ve değişimler bu geziden vücuda veya ruha yansıyan hususlardır. Reenkarnasyon hikâyelerinin çoğunun aslı da budur. Ruhun bu uyku halindeki gezisinden uyandığımızda bir kısmını hatırlarız, bir kısmını ise hatırlayamayız. Hatırlayamadıklarımız, beynimizin bir tarafına işlenir ve zamanla da onu yaşamışız gibi ortaya çıkar. Zümer suresinin 42'nci ayeti kısmen buna işaret eder.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.07.2012

Ramazanda en baştan 30 güne niyet edersem bu niyet yeterli midir? / Misafir
Ramazan ayının her günü müstakildir -tek başına-. Bu nedenle de her gece ayrıca niyetlenmeniz gerekir. Kalpten geçirmeniz niyet için yeterli ise de dilinizle de bu niyeti yapmanız uygun olandır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.07.2012

Üç ayların tümünü oruçlu geçirmek gerekir mi? / Misafir
Üç aylardan biri oln Ramazan'ın tümünü oruçlu geçirmek farzdır. Diğer iki ay olan Recep ve Şaban ayının tümünü oruçlu geçirin tarzında Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir emri bulunmamaktadır. Bununla beraber bu aylarda bol bol oruç tutulabilir, sünnettir. Yani Peygamberimiz bazen bu iki ayda oruç tutmuş, bazen de -farz gibi algılanmasın diye- yemiştir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.07.2012

Televizyondan hatim takip edilebilir mi? / Misafir
Elbette takip edebilirsiniz. Geçerli olur. Siz de hatim yapmış olursunuz. ancak sizin de okunan Kur'an'ı telaffuz etmeniz lazım. Aksi takdirde sadece dinleme sevabı almış olursunuz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.07.2012

Zor işte (duvar örme) çalışıyorum. Oruç tutmasam günaha girer miyim? / Misafir
Elbette ki işinizin zorluğuna göre sevabınız artar. Yüce Allah sizin durumunuzu görüyor ve biliyor. Oruç tutamam diye baştan ümidinizi yitirmeniz doğru değildir. Niyetlenip başlayınız. Çok ciddi bir daralma hisseder, tamamlayamazsanız o gün bozarsınız ve sonra kaza edersiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 06.07.2012

Mezar yaptırmak sakıncalı mıdır? / Misafir
Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmak hoş karşılanmamıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de ilk vefat eden sahabe Osman bin Maz'un (r.a.) mezarının baş tarafına işaret olsun diye bir taş koymakla yetinmiştir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.06.2012

Vücuttaki tüyler temizlendikten sonra gusül gerekir mi? / Misafir
Hayır. Sadece temizlik açısından yıkanmak isteyen duş alabilir. Ama fıkhi açıdan böyle bir gereksinim söz konusu değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.06.2012

Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi var mı? / Misafir
Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi olmaz. Kişinin okuma kabiliyetine, zamanının uygunluğuna, iş yoğunluğuna göre değişir. Ancak müsait olan bir kişinin günde bir cüz okuyarak bir ayda hatim indirmesi uygun olur. Dört günde bir cüz okumak da mümkündür. Bu noktada önemli olan husus, okuduğun ayetin mealini ve tefsirini de okuyarak, ilahi mesajı anlamaya çalışmak olmalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.06.2012
İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır? / Misafir
Mü'min, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette de cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.

Peygamberimizin son üç vasiyetinden bahsediliyor. Ama bunların ne olduğu söylenmiyor. Bilgi verebilir misiniz? / Misafir
Hz. Peygamber (s.a.v) vefat etmeden evvel üç konuyu mü'minlere hatırlatmış ve o konularda hassas olunmasını emretmiştir. Onlar da şu konulardır: Namaza devam ediniz; kadın haklarına saygılı olup, kadınlara eziyet etmeyin; zayıf, mazlum, hizmetkâr ve mağdurların haklarını koruyunuz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 29.06.2012

Baba, anne rızası olmadan evlenilebilir mi? / Misafir
Baba ve annenizin bilgisi ve rızaları olmadan evlilikle ilgili karar vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü onların rızası ve duası son derece önemlidir. Bununla beraber, onların bilgisi olmadan evlilik kararı almış ve uygulamışsanız, yaptığınız evlilik dinen geçerli bir evliliktir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

Kader, Allah'ın yazgısı ne demektir? / Misafir
Aslında hayatınızdaki her şey Allah'ın yazgısıdır, kaderdir. Peki kader nedir? Kader, yüce rabbimizin ileride yapacağınız her şeyi bilmesi ve zamanı gelince de yapmayı istediğiniz şeyleri yaratmasıdır. O halde yaratan Allah'tır, ama isteyen sizsiniz. O halde özetle şöyle diyebiliriz: Kaderinizin şeklini bazı özel haller ve Yüce Allah'ın bazı tasarrufları hariç siz çizersiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

Mezhep farkı evliliğe engel mi? / Misafir
Allah'a Hz. Peygamber'in son peygamber olduğuna, ahirete, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, Allah'tan geldiği gibi iman eden ve namaz gibi ibadetlerin Müslüman'a bir yükümlülük olduğunu kabul eden her Müslüman hangi mezhebe bağlı olursa olsun iman ehlidir ve onunla evlenilebilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

Doğum yapan kadın ibadet için 40 gün beklemek zorunda mı? / Misafir
Hayır. Doğum sonrası gelen kanama daha erken biterse, yıkanır ve ibadetinize başlarsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

Kocası ölen kadın 2 ay sonra başka erkekle evlense bu nikâh geçerli olur mu? / Misafir 
Bakara suresinin 234. ayetinde kocası ölen kadının 4 ay on gün iddet beklemeden yeniden evlenemeyeceğini kayıt altına almıştır. Onun için bahsettiğiniz nikâh geçersizdir. Fasittir. Böyle bir ilişki gayrimeşrudur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

Kulaklarım dışa doğru aşırı açık. Kepçe diye tarif edilen tarzda. Rahatsız oluyorum. Ameliyat olabilir miyim? / Misafir
Kişinin kendisiyle barışık olması önemli. İnanıyorum ki sizin kulağınızın yapısı yüzünüzle uyumludur. Bütün bunlarla beraber aşırı bir rahatsızlığınız varsa ameliyatla bu sıkıntıyı giderebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

İmanla ilgili vesveselerim var. İmandan çıkar mıyım? / Misafir
Hz. Ali vesvese ile ilgili şöyle der:
"Boş eve hırsız girmez. Hırsız dolu eve girer ki zarar versin." Şeytan da hırsıza benzer. Sizin içinize şeytan vesvese veriyorsa, inancınızın kuvvetli olmasındandır. Sizden rahatsız herkesin bir şeytanı vardır. Rahatsız olan size ait şeytanınız sizi alt etmek için size vesvese veriyordur. İtibar etmeyin. Yolunuza devam edin. Bu tür vesveselerden rahatsız olmanız esasen imanınızın güçlü olduğunun işaretidir. İmanınızda problem yoktur inşallah.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.06.2012

Miraç rüyada mı oldu? / Misafir
Hayır. Miracı önemli kılan ve mucize haline getiren şey Hz. Peygamber'in (s.a.v.) evinden alınıp Kudüs'e (İsra); ve Kudüs'ten de göğe yükseltilmesi (miraç) olayını fizik âleminde yaşamasıdır. Eğer bu rüyada olsaydı bunun anılması bile anlamsız olurdu. Hz. Peygamber (s.a.v.) bütün vücuduyla göklere yükselmiş ve orada büyük hadiselerle ve müjdelerle muhatap olmuştur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.06.2012
Namaz haricinde secde edip dua edebilir miyiz? / Misafir
Namazın içindeki secdelerde dua edebileceğiniz gibi namaz haricinde de -abdestli veya abdestsiz halde- alnınızı yere koyup Yüce Allah'a yakarabilirsiniz. Elbette ki bunun abdestli halde yapılması daha güzel olur. Bilindiği gibi, namaz dışında da secdenin birçok çeşidi vardır.

Boya abdest ve gusle engel mi? / Misafir
Boya abdeste de gusle de engel değildir. Çünkü bu durumda suyun derinize ulaşmasına bir engel bulunmamaktadır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.06.2012

Çalışan kadınım. Pantolonla namaz kılabilir miyim? / Misafir
Pantolon vücudun açık yerlerini kapattığına, bedeninizin namazda örtülmesi gereken yerleri de örtülü                                     olduğuna göre -böyle bir durumda- pantolonla namaz kılabilirsiniz. Ancak vücut hatlarını belli etmeyecek ve rahat bir şekilde rukû ve secdenizi sağlayacak bir etek giymeniz uygun olur. Belki secdece pantolonla kılmak mekruh olabilir. Ama namazın kabulüne engel oluşturmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.06.2012

Kadir gecesinden başka kandil yoktur deniliyor. Doğru mu? / Misafir
Kadir gecesi Kuranı Kerim ayetiyle ve Kadir Suresiyle sabittir. Diğer kandillerden Regaip ve Beraat kandilleri hakkında ise - Recep ve Şaban ayının faziletini anlatan hadislerdeaçıkça işaret edilir. Bu geceleri ihya etmek bu hadislerde teşvik ediliyor. Beraat gecesi hakkında da Kuran-ı Kerim'de işaret olduğunu tefsir âlimleri aktarırlar. Miraç ve Mevlit kandilleri de Müslümanların bu gecelere verdikleri büyük anlam ve değerden dolayı sonraki yıllarda kutlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle de bütün bu gecelerin mutlaka dayandığı bir temel vardır ve Müslümanlar için özel zamanlardır. Mesajların ve hatıraların tekrarlanmasıdır. Birer fırsattır. Tevbe için, teşviktir. Güzel vesilelerle bir araya gelmektir. Bidat değil, birer rahmettir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.06.2012

İşyerimde vakit namazını kılmama müsaade etmiyorlar. Gizlice kılabilir miyim? Kılmalı mıyım? / Misafir
5 vakit namaz her Müslüman'a farzdır. Ve bu namazları vaktinin içinde kılmak da farzdır.
Bu nedenle de, işiniz ne olursa olsun namaz kılmak zorundasınız.
İşyerinizde de namaz kılmanız için size fırsat tanınmalıdır. Çünkü muhtemelen mesai saatleri içinde öğle veya ikindi namazları vardır ki, bunları kılmak sizin on dakikanızı bile almaz. Bir fert olarak bu hakkınız vardır ve bu hak gasp edilmemelidir.
Namazınıza engel olan kişiler de Allah katında sorumlu olurlar.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.06.2012

Beni işe alsınlar diye, 1 yıllık tecrübem var dedim. Yalan söyledim. Param haram mı? / Misafir
Doğru söylemeniz gerekirdi.
Orada yalan söyleyerek günaha girmişsiniz. Aldığınız paraya gelince; parayı, harcadığınız emek ve işgücünün karşılığında alıyorsunuz.
Bu beyanınız, emek harcayarak ve hak ederek kazandığınız her kuruşu haram haline getirmez. Elbette ki, o yanlış beyanınızdan dolayı harama girmiş oldunuz. Tövbe edin.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.06.2012

Kızlarım var. Oğlum olsun diye dua etsem haram mı? / Misafir
Doğru olan dua şudur: "Yarabbi bana sıhhatli ve hayırlı bir evlat nasip et." Cinsiyet belirtmek yerine bu duayı yapınız. Ancak içinizden evladınızın erkek çocuğu olmasını dilemeniz de sakıncalı değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.06.2012

Ben şafiyim. Eşim Hanefi. Mezheplerimizi değiştirebilir miyiz? / Misafir
Karı kocanın farklı mezheplerde olmaları problem oluşturmaz.
Her biriniz, kendi mezhebinizde kalabilirsiniz. Ancak siz eşinizin veya eşiniz de sizin mezhebinize geçebilir. Hanefilikten Şafiiliğe veya Şafiilikten Hanefiliğe geçmenin dini açıdan sakıncası yoktur. Hepsi Kuran ve sünnete uygun mezheplerdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.06.2012

Sezaryenle doğum sakıncalı mıdır? / Misafir
Bilindiği gibi sezaryenle doğum bir tıbbi operasyon, ameliyat sayılır ve doğal olmayan yoldan çocuğun doğmasını sağlamak anlamına gelir. Tıbbi bir gereksinim halinde, doğum esnasında beklenmeyen komplikasyonlarda veya doğum öncesi yapılan incelemelerde ihtiyaç belirlendiğinde sezaryenle doğum sakıncalı değildir. Normal şartlarda ise normal- doğal- doğumu tercih etmek lazım. Ayrıca, sezaryenle doğum, annenin sağlığına zarar verecekse dini açıdan sakıncalı hale gelir. Çünkü hem annenin hayatını ve hem de ceninin hayatını riske atmak haramdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.06.2012

Dini açıdan kürtaj konusunda genel bilgi verir misiniz? / Misafir
Bilindiği gibi kürtaj, döllenmiş ve cenin haline gelmiş olan canlıyı veya parçayı anne rahminden cerrahi bir müdahale ile almaktır. Cenin oluşmadan, erken aşamada yani henüz yumurta ve sperm döllenmeden bu döllenmeye engel olmak dini açıdan sakınca taşımamaktadır ve kürtaj diye adlandırılmamaktadır. Eski dönemde bunu azl -spermi rahmin dışına akıtma- olarak isimlendirirlerdi. Bugünkü doğum kontrol hapları ve benzeri uygulamalar bu işlevi görüyor.
Döllenme olduktan sonraki dönemlerde cenin için -alaka, mudga- (müminun,14) gibi özel kavramlar kullanılmıştır. Sahih hadislerde de döllenmeden sonraki aşamalar ruhun üfürülmesi sözcüğüyle geçmektedir. (Buhari, Bed'ül Halk, 6) Bu hadislerde 40, 120 gün gibi zaman dilimlerinde ruhun üfürüldüğü rızık, ecel, cennetlik veya cehennemlik olacağı, amel işleyip işlemeyeceği gibi gelecekte yapacaklarının bilgisinin belirleneceği ifade edilir. Ki biz buna kader diyoruz.
Bütün bu hassasiyetlerden yola çıkan fıkıhçılar anne rahminde beliren ceninin çıkarılmasını haram olarak nitelendirmişlerdir. Anne hayatının tehlikede olması gibi son derece önemli bir mazeret olmaksızın hamileliği sonlandırmayı büyük günahlardan saymışlardır. Burada annenin hukuku kadar döllenmiş olan çocuğun -ceninin- yaşam hakkı -hukuku- da devreye girer. Bu husustaki mezheplerin görüşleri şöyledir:
Bazı Hanefi fakihlere göre 120 günden önce cenine müdahale caizdir. Onlara göre 120 günden -4 aydan- önce kürtajla alınanı çocuk -ceninsaymak mümkün değildir. O et parçasından ibarettir.
Diğer Hanefilere göre ise 120 günden önce de kürtaj caiz değildir. 120 günden sonra ise kürtaj tamamen haramdır.
Ceninle ilgili çağdaş tıbbi bilgiler doğrultusunda düşündüğümüzde 120 günden önce kürtajı caiz gören fetvaya karşı ihtiyatlı olmakta fayda vardır.
Bazı Şafiiler 40 günden önceki cenine müdahaleyi caiz görürler. Sonrasını ise haram sayarlar. Hanbelilerin görüşleri aynı doğrultudadır.
Malikiler ise 40 günden -ruhun üfürüldüğü düşünülen- önceki dönemde müdahaleyi kabul etmişler. 40 günden sonra ise onlara göre haramdır.
Sonuç: Genel anlamda İslam hukukçuları; anne hayatının tehlikede olması gibi çok önemli bir gerekçe olmadan döllenmiş ve cenin adını almış oluşuma müdahale etmeyi caiz etmemişlerdir. Buna caiz diyenler de 40 veya 120 gün öncesini ölçü alırlar ki bu da tartışılır ir husustur. Sakatlık ihtimali de kürtaj için bir gerekçe oluşturmaz. Özel haller ise özel olarak değerlendirilmelidir. Ancak bütün nassları incelediğimizde, döllenmeden sonra cenine müdahalenin caiz olmayacağı görüşünün belirginleştiğini söyleyebiliriz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 01.06.2012
Regaip gecesi veya beraat gecesi namazı var mı? / Misafir
Bu gecelere ait özel bir namaz muteber hadis kitaplarında geçmiyor. Gerçi bazı rivayetlerde bazı namazlardan bahsediliyor. Bu nedenle de bazı fıkıh kitaplarında bu gecelere ait bazı namazlardan bahsediliyor. Ancak bizim tavsiyemiz; bol bol kaza namazı kılmanızdır. Nafile namazlarıyla da meşgul olabilirsiniz.

Evlilik kader midir? / Misafir
Kader demek; Yüce Allah'ın geleceği, daha o dönem gelmeden bilmesidir. Biz Yüce Rabbimizin bu ilmine kader diyoruz. Yüce Allah'ın bunu bilmesi, sizi o işi yapmaya zorlamaz. Yani siz kaderimizde böyle yazıyor diye o işi yapmıyorsunuz; sizin, zamanı gelince böyle yapacağınız zamanından önce Allah tarafından bilindiği için kaderinize yazılıyor. Elbette bu anlamda evlilik kaderdir. Ama tercih sahibi, karar mercii sizsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.05.2012

Spiral taktırmak günah mı? / Misafir
Gebeliğe engel olmak için spiral taktırmak caizdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.05.2012

Eşim Yüce Allah'a ve kitaba ağza alınmayacak söz söylese nikâhımızın durumu ne olur? / Misafir
Eğer eşiniz -aklı başındayken- ne dediğinin farkında olarak ve söylediği sözün nereye gittiğini bilerek kasten Yüce Allah'a ve Kuran-ı Kerim'e dediğiniz anlamda küfür sözü söylerse (söverse) dinden çıkar. Ve dini nikâhınız elbette düşer. Tekrar tevbe edip imanını ifade etmesi, şehadet kelimesi getirmesi gerekir. Nikâhınızı da -bazı alimlere göre- tazelemeniz gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.05.2012

Bu dönemin en büyük mürşidi kimdir? / Misafir
Bu soruların cevabı ancak Yüce Rabbimizin katındadır. Kimin manen büyük olup olmadığını bilen ve takdir eden ancak Yüce Allah'tır. Bunun dışındaki kulların bu konudaki sözünün bir itibar ve değeri yoktur. Zahiren -dıştan bakıldığında- bir kıymet ifade etmedi sanılan birisi Yüce Allah'ın katında çok kıymetli olabilir. Veya zahiren çok büyük olduğu sanılan birisi Yüce Allah'ın katında hiçbir kıymet ifade etmeyebilir. Bunu biz bilemeyiz. Karar ve ilim makam Yüce Rabbımızdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 25.05.2012

İyilik yaptıklarımdan hep zarar ve ihanet gördüm. Ne yapayım. / Misafir
Bir Hadiste Peygamberimizin şöyle bir hatırlatması var; "İyilik yaptığın -alçak karakterli ise- onun kötülüğünden sakın" bu ikaz şu açıdan önemlidir; Karakteri düşük olan kişi hep senden bir şeyler bekler. Seni sömürür. Sen iyilikten vazgeçtiğinde veya yeter dediğinde ise her türlü iftirayı atar. Bu nedenle de iyilik ettiğinden mutlaka iyilik bekleme. Karşılığını Yüce Allah'tan bekle. Anlattığınız konuda ise problem sizde değil, karşıdadır. Bütün bunlara rağmen siz iyilik yapmaya devam ediniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.05.2012

Burnumla ilgili aşırı rahatsızlığım var. Estetik ameliyat olmak istiyorum. Çünkü artık dayanamıyorum. Çok anormal... / Misafir
Burnunuzun yapısı sizi bu kadar rahatsız ediyorsa, bu denli anormal ise elbette müdahale edip düzelttirebilirsiniz. Bu keyfi bir estetik değil, tıbbi bir gereksinimdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.05.2012

Kefir içmek sakıncalı mıdır? / Misafir
Kefir içmek sakıncalı değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.05.2012

Gusülsüz çocuk emzirilebilir mi? / Misafir
Yıkanması gerekirken yıkanmamış bir anne çocuğunu emzirecekse, göğsünün ucunu -çocuğun ağzına giren yeri- yıkar ve çocuğunu emzirir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.05.2012

Eşim alkol alıyor. Ben (bayanım) maalesef bazen eşimle alkol alıyorum. Sonra da namaz kılabiliyorum. Durumum nedir? / Misafir
Alkol haramdır. Sizin bu konuda eşinize uymanız, gerekçe ne olursa olsun haramdır. Bütün bunlarla beraber, ayılınca tövbe edip namazınızı kılarsınız. Bazen alkol alıyorsunuz diye, namazı terk edemezsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.05.2012

Bir işyerinde çalışıyorum. Bazen mesai içinde işimden zaman çalıp ek iş yapıyorum. Çocuklarım için. Haram mı? / Misafir
Sizin işverenle yaptığınız anlaşmaya bağlı kalmanız gerekir. Bizi aldatan bizden değil buyuruyor Peygamberimiz. Akitteki şartlara uyunuz. Bu tür bir kazanç haram olur. Ancak mesaiden sonra çalışabilirsiniz.

Oturduğum yerden ayağımı kıbleye uzatıp namaz mı kılayım, yoksa sandalyede mi? Yaşlılığımdan dolayı. / Misafir
İki türlü de kılabilirsiniz. Oturup, ayağınızı kıbleye uzatıp kılmanız (ayakta duramıyorsanız) daha uygun olur. İhtiyaç halinde sandalyede de oturup kılabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.05.2012

Falcı bana 2013 yılında ciddi bir sıkıntı geçireceğimi söyledi. Göz yaşı dökeceksin dedi. Ne yapayım? / Misafir
Falcılar geleceği bilemezler. Yalan söylerler. Onlara gitmeniz, onların yalanlarına meşruiyet kazandırır. Onlara vereceğiniz para haramdır. Onlara inanmanız ise dini açıdan sizi sıkıntıya sokar, geleceği Allah yazar, Allah bilir. Böyle sözleri ciddiye almayınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.05.2012

İnsan kaynanasına iyi davranırsa sevap kazanır mı? / Misafir
Elbette sevap kazanmış olur. Kaynananıza iyi davranarak eşinizin de kalbini kazanmış olur, sevgiyi pekiştirirsiniz. Her türlü iyilik, mutlaka karşılık bulur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.05.2012

Hocam. Adım Türk filmlerinde geçen ve komik olan bir kişinin ismi. Adımı söyleyince herkes gülümsüyor. Daralıyorum. Adımı değiştirebilir miyim? / Misafir
Adınızı elbette değiştirebilirsiniz. İnsanların gayri ihtiyarı gülümsemesi sizi rahatsız etmesin. Ama problem varsa adınızı değiştiriniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.05.2012

Son zamanlarda sucuk, sosis gibi ürünlere yabancı etlerin konulduğuna dair medyada haberler çıkıyor. Bu yolla kazanılan paranın durumu nedir? / Misafir
Gıda konusunda son derece hassas olmak lazımdır. Adını verdiğiniz ürünlerde, sağlığa zararlı ve içerikleri yazılmayan malzeme kullanan tüccarın kazandığı para haramdır, kara paradır. Hırsızlık malından farksızdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) 'bizi aldatan bizden değildir' buyurmuştur. Bu tür paranın ve kazancın sahibine hiçbir faydası olmayacaktır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.05.2012

Kocam 5 yıldır yurtdışında. Ve gelmiyor. Nikâhım düşer mi? / Misafir
Hayır. Bu tür uzaklıklar nikâhı düşürmez. Ancak sebepsiz yere sizi terk etmiş ve size bakmıyorsa dinen zulüm işlemiş olur. Bu durumda sizin boşanma davası açma hakkınız vardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.05.2012

Banka veya şahsa ödenen faiz arasında fark var mı? / Misafir
Bankaya veya şahsa ödenen -veya alınan- faiz arasında hiçbir fark yoktur. Faizin her türlüsü yasaklanmıştır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.05.2012

Evde namaz kılan bir kadınım. Namaz kılarken çorap giymeli miyim? / Misafir
Alimlerin çoğuna göre -tek başınıza evde namaz kılsanız bile- ayaklarınıza çorap giymeniz gerekir. Veya uzun etek giyerek ayaklarınızı örtebilirsiniz. Hanefi alimleri ise namazda ayak bileklerine kadar, ayakların açılabileceğini söyler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.05.2012

Haram parayla yapılan hac kabul olur mu? / Misafir
Kişi haram para ile hacca giderse gittiği hac yapılmış olur. Yani haccı yerine getirmiş olur. Ancak helal para ile yapılan hac sahih, doğru ve makbul hac olur. Kişi sevap almış olur. Haram para ile yapılan hac yerine getirilmiş olsa bile sevaptan yoksun bir hac olmuş olur. Elbette bir mümin, bu son derece önemli olan ibadeti helal para ile yapmalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.05.2012
Cinleri kullanmak suretiyle sihire karşı koyabilir miyim? / Misafir
Cinleri kullanmak suretiyle sihiri etkisiz hale getirme yoluna başvurmayın. Cin suresinin 6. ayeti bunu anlatır. Siz sihire karşı ancak dua ile kendinizi korursunuz. Bu hususta Kuran'da ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadislerindeki dualardan yararlanınız.

Bazı arkadaşlarım ikinci el arabalarının kilometrelerini düşürtüyor. Bu sakıncalı mı? / Misafir
Evet sakıncalıdır. Bunun adı sahtekârlıktır. Müslüman'ı -veya gayrimüslimi- aldatan Hz. Peygamber'in şiddetli uyarısına muhatap olmuş olur. Ticarette sahtekârlık yapan, Allah'ı aldatmaya çalışan bir tüccar konumuna düşer. Çünkü kurulan her ticaretin görünmez ortağı yüce Rabbımızdır. Allah, helal ticarete kazanç ve bereket, haram ticarete ise bereketsizlik ve pişmanlık koyar. Aldatılan müşterinin veya ortağın sahibi ve hak arayıcısı Yüce Allah'tır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 04.05.2012

Şirinlik sihiri yapabilir miyiz? / Misafir
Sihirin her çeşidi yasaklanmıştır. Sakıncalıdır. Şirinlik muskası veya sihiri yapacağınıza bol bol dua ediniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.04.2012

Evlilikte dini nikahın tazelenmesi gerekir mi? / Misafir
Dini nikâhı bozacak bir şey olmadan -iki taraftan birinin dinden çıkması, boşanma sözcüklerinin kullanılması gibi- dini nikâhın tazelenmesine gerek yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.04.2012

Şeytan melek miydi? / Misafir
Şeytan cin grubundandır. Melek değildir. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Melekler ise nurdan yaratılmıştır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.04.2012

Kâbe'nin içinde namaz kılarsak kıblemiz ne taraf olur. / Misafir
Kâbe'nin içinde namaz kılan kişi dört yöne doğru namaz kılabilir. Yani Kâbe'nin içindeki bütün yönler kıble sayılır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.04.2012

Namazdan sonraki tesbihatlar zorunlu mu? / Misafir
Namazlardan sonra gerek camide toplu yaptığımız gerek tek başımıza namaz kılarken yaptığımız tesbihat müstehaptır. Bu tesbihatlar Peygamberimizce tavsiye edilmiştir. Ancak ihmal edilmesi halinde namaz eksik kalmış olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.04.2012

Kadınlar cuma günü erkekler camiden çıkmadan evde öğle namazlarını kılamazlar mı?                              / Misafir
Bu yaygın bir yanlış bilgidir. Kadınlar cuma günü ezan okunduktan sonra öğle namazlarını kılabilirler. Erkeklerin cumadan çıkmasını beklemek gerekmiyor.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 27.04.2012

Allah intiharı affeder mi? / Misafir
İntihar büyük günahlardandır. İntihar eden katil olmuş olur. Kendisini öldürmüş olsa da katildir. Çünkü kendisi hakkındaki hükmü, Yüce Allah'a bırakmalıydı. Bütün bunlarla beraber intihar eden dinden çıkmaz. Müslümandır. Ona dua etmek, cenaze namazını kılmak lazımdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.04.2012

Ölülerin arkasında illa ki Yasin mi okumalıyız? / Misafir
Hayır. Kuran-ı Kerim'den herhangi bir sure veya ayeti, Peygamberimiz'in (s.a.v.) dualarından dilediklerinizi ve hatta kendi içinizden gelen duaları mezar başında okuyabilirsiniz. Hz. Peygamberimiz'in (s.a.v.) ölülerinize (veya ölüm yatağında olanlarınıza) Yasin okuyun tavsiyeleri de vardır. Yasin okumanızda da hiçbir sakınca yoktur. Kuran ölüler için bir dua ve rahmet, diriler için ise bir mesaj ve hidayet yoludur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.04.2012
Vakıa suresinin 79. ayetindeki "Ona (Kuran'a) temizlenenlerden başkası el süremez" ifadesi ne demektir. / Misafir
Bu ayetin öncesi şöyledir; "O elbette şerefli bir Kurandır. Korunmuş bir kitaptır. Ona temizlenenlerden başkası el süremez." (Vakıa Suresi, 77-79) Bu ayetlerle ilgili olarak Elmalılı Hamdi Yazır şöyle der: "Maddi ve manevi kirden arınmış eller ona dokunsun. Abdestli eller ona dokunmalıdır. Bu nedenle de cünüp iken Kuran okunamayacağı ve abdestsiz olanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir." Bu ayetten, Kuran'ın; cin ve şeytanlar gibi şerr güçlerden korunduğuna dair anlamlar çıkaran alimler de olmuştur.

Babamın yanında su olmasına rağmen annem oturmasın diye, bilerek su istiyor. Kim haklı? / Misafir
Elbette ki babanız haklı değildir. Anneniz hizmetçi değil. Gönülden sizin ihtiyaçlarınızı gideren, babanıza eşlik yapan bir aile büyüğünüzdür. Babanızın da sizin kadar, hatta sizden çok annenizi düşünmesi lazım. Bu hizmetler nefret ve zorlamayla olmaz. Gönülle olur. (Not: Vatandaşımızın sorduğu bu soruyu özellikle aldım ki, bazı erkeklerin ne kadar gereksiz işler yaptığını hatırlatmış olayım.)
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.04.2012

Regl olan kadın mezarlığa gidemez mi? / Misafir
Regl olmanız mezarlığa gitmenize engel değildir. Orada dua edebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.04.2012

Kumar oynuyorum. Bağımlılıktan bir türlü kurtulamadım. Kazandığım parayı, hayır yolunda harcayabilir miyim? / Misafir
Kumar oynamak haram kılınmıştır. Kumardan kazandığınız para sizin paranız değil ki onu hayır yoluna harcayasınız. O para, başkasına aittir ve ona iade edilmelidir. Kumar parasından hayır olmaz. Ancak, sahibini bulamadığınız, iade etme fırsatı bulamayacağınız bir kumar parası varsa elinizde, bu durumda zarurete dayanarak bu parayı fakirlere dağıtırsınız. Ama bundan da bir sevap beklentisine girmemeniz gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.04.2012

Ehli Beyt kimdir? Kimlere deniyor / Misafir
Ehli Beyt, Hz. Peygamber'in aile fertleri anlamına gelir. Yaygın anlamda, Hz.Fatıma (r.anha) ve Hz.Ali'nin (ra) çocukları için kullanılan bir kavramdır. Büyük sahabi Zeyd bir Erkam (ra) Ehli Beyt'i şöyle tarif eder: 'Hz. Ali ve ailesi, Hz. Akil ve ailesi, Hz. Cafer ve ailesi, Hz. Abbas ve ailesi. Hz. Peygamber'in Ehli Beyt'i bu seçkin insanlardır. Hz. Zeyd bin Sabit'e (vefat: 66/689 ) göre, Hz. Peygamber'in hanımları da Ehli Beyt'tendir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 20.04.2012

Bir Müslüman'ın öldükten sonra yakılmayı isteme hakkı var mıdır? / Misafir
Müslüman olan kişinin öldükten sonra yıkanıp kefenlenerek gömülmesi esas olandır. Dinimizin ölçüsü budur. Hz. Peygamberimizin uygulaması da böyledir. Bir Müslüman'ın yakılmak gibi bir vasiyette bulunması elbette uygun olmaz. Geride kalanların da böyle bir vasiyeti yerine getirmesi caiz olmaz.
Genellikle ağır hasta olan, ölümden fazlaca korkan veya başka bir sebepten dolayı toprağa girmekten ürken bir insanın böyle bir duygu ve psikoloji içinde böyle bir vasiyette bulunduğunu düşünürüz. Bu türden vasiyette bulunan bir insanın dinden çıktığı gibi ağır bir hükme varmayı -niyetini tam bilmediğimiz için- uygun görmüyoruz. Çünkü bir insanın Müslümanlığına bir delil veya ihtimal varsa, bu ihtimali göz ardı etmeyiz. Ancak herhangi bir insan bu türden taleplerde bulunurken dini ve dinin prensiplerini reddetmek niyetiyle, kasten ve İslam'a inanmadığını deklare ederek böyle bir talepte bulunsa dinle bağını koparmış olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.04.2012

"O'nun arşı su üzerinde idi" diye bir ayet var. Ne demektir. / Misafir
Söylediğiniz ayet Hud suresinin 7. ayetidir. Yüce Allah kastedilerek "O'nun arşı su üzerindedir" buyururlar. Elbette bu ayetler gayb âlemine ait, yoruma açık ayetlerdir. Bu ayetlerle ilgili çok geniş tahlile gitmeden olduğu gibi kabullenmek en doğru olanıdır. Bununla beraber şu kısa bilgiyi vereyim. Bazı rivayetlere göre yer küresinin üzerinde 7 gök tabakası vardır. Onun üzerinde su denizi vardır. Onun üzerinde 8 büyük melek, onun üzerinde "arş" Yüce Allah'ın kürsüsü vardır. Her tabaka arası 500 yıl süren bir uzaklıktadır. Bu tür rivayetler -tartışılabilir veya mecazi ifadeler olabilme ihtimali taşımakla beraber- her ne olursa olsun mevcut âlemin üzerinde farklı bir düzenin olduğunu göstermektedir. Allah mekân ve zamandan arınmış olarak da mekân ve zamanı kuşatmıştır. Ancak O'nun zatı hakkında düşünmek doğru değildir. Yarattığı şeyleri düşünerek O'nun yüceliğini anlamak daha uygun olan yoldur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.04.2012

Kısmet başkasında bağlanabilir mi? / Misafir
Kimse kimsenin kısmetini bağlayamaz veya açamaz. Böyle şeylere itibar etmeyiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.04.2012

Rüyaları başkalarıyla paylaşmak sakıncalı mı? / Misafir
Rüyaları başkasıyla paylaşmak sakıncalı değildir. Ancak rüyalarınızı hiçbir bilgisi olmayan insanlara anlatmak doğru olmaz. Çünkü bu insanlar cahilce ve bilmeden yorum getirir ve sizi psikolojik olarak etki altında bırakırlar. Ayrıca, rüyaların etkisinde kalmayın, çünkü gördüğünüz bir rüyanın gerçek yorumunu sadece yüce Allah bilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.04.2012

Kuran-ı Kerim'e bakarak gelecek hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden kişiye gittik. Günaha girdik mi? / Misafir
Kuran-ı Kerim bir fal ve sihir kitabı değildir. Kuran-ı Kerim'i bu tür işler için kullananlar, bu kitaba ihanet etmiş olurlar. O yüce Rabbımızın mesajıdır. Bundan ötürü, Kuran'a bakıp, sayfalarını çevirip gelecek hakkında bilgi veren kişi, ancak bir sahtekâr ve şarlatan olabilir. Bununla günaha girer. Siz de böyle birine giderek günaha ortak olursunuz. Yüce Allah'a sığının. Bu size yeter.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.04.2012
Polisin sanığı konuşturmak için işkence yapması caiz mi? / Misafir
Polisin işkence yöntemini kullanması tasvip edilemez. İşkence hariç diğer psikolojik yöntemlerin -çok önemli olan hukuki bir meselenin ortaya çıkması, birine suikast tertibini bozma, birinin ırzına, canına kastedilme ihtimalinin devam ediyor olması hallerinde- kullanılması caiz olabilir.
Özellikle de tutukluya işlemediği bir suçu yıkmak için işkence, zulüm ve baskı kesin bir dille haram kılınmıştır. Ahirette mezalim diye özel bir mahkeme kurulup, bu konulara bakılacaktır. Ahirette de bununla ilgili hesap mutlaka sorulacaktır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Kıyamet gününde azapların en şiddetli olanları dünyada insanlara işkence yapanlardır."
Unutulmamalı ki, mahkemede karar verilir. Bunu da mahkeme, yargıç ve deliller belirler. Karakoldaki baskı değil. Ancak suçlunun ortaya çıkarılması için değişik, meşru şaşırtma yöntemleri kullanılabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 22.02.2013

Rüyalarda bize gösterilen gelecek aynen çıkar mı? / Misafir
Rüyalar farklı gruplara ayrılmıştır. Bir kısmı şeytanın ve nefsin vesveselerinden kaynaklanır. Bir kısmı hayırlı ve gerçeğe yakın rüyalardır.
Geleceğimizi gösteren rüyalarda da bu iki ihtimal vardır. Şeytanın oynaşması olarak görülen şer rüyalar olduğu gibi, geleceğe ait mesaj taşıyan rüyalar da olabilir. Bu nedenle de rüya ile hükmetmek doğru değildir. Çok ciddiye alıp psikolojinizi de bulandırmayınız.
İyi rüya gördüğünüzde Allah'a hamdedip hayır isteyin; şerr bir rüya gördüğünüzde ise Allah'a sığınınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.01.2013

21 Aralık'ta kıyamet kopacak mı? / Misafir
21 Aralık'ta kıyamet kopmayacak inşallah. Yani bugün kıyamet kopmayacak. Bu konudaki istismar ve iddiaların yalan olduğunu göreceksiniz. İnsanların geleceğini maya takvimi gibi saçmalıkların da ipotek altına alamayacağını birebir yaşayacaksınız. Lütfen böyle hurafe ve bidatlere prim vermeyin. Siz geleceğinizi yüce Kitap olan Kuran-ı Kerim'e göre planlayın. O'na inanın. O'na göre hayatınızı kurun. Yarının veya öbür günün ne olacağını veya kıyametin ne zaman kopacağını sadece yüce Rabbimiz bilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.12.2012

Zulüm devam etmez küfür devam eder sözü hadis midir? / Misafir
Bu, alimler arasında kullanılmış temel bir ilkedir. Allah zalime mutlaka ceza verir. Ahirete ertelemez çoğu kez. Hz. Ali'nin 'Zalimin gölgesi kısadır' sözü de bu ilkeyi hatırlatır. Nitekim Allah ihmal etmez (unutmaz), ancak imhal eder (süre verir, erteler) sözü de bu anlama yakındır. Küfür kıyamete kadar devam eder. Zira bu imtihanın gereğidir. Küfür ve imanın kıyamete kadar mücadelesi devam edecektir. Ama zalimler çoğu kez dünyada iken cezalarını görürler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.11.2012

İslam köleliğe karşı mı? / Misafir
Kölelik İslam'dan çok önce, başlamıştır. Batı tarihi asırlarca köle isyanlarıyla çalkalanmıştır. İslam geldikten sonra kademe kademe kölelik kaldırılmaya çalışıldı. Batı'da kölelik ilkeleri, sermayesi ve pazarı olan ciddi bir yapı teşkil ediyordu. İslam bununla savaştı. Bu süreçte de, kölelerin yaşam standardını yükseltilmeye çalıştı. Köle azadı sevap kabul edildi. Birçok günahın fidyesi olarak köle azadı emredildi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman gibi ilk müminler yüzlerce köle satın alıp azad ederek bu süreci hızlandırdılar. İslam elbette köleliğe ve insanı onursuzlaştıran her eyleme karşıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.11.2012

Muhyiddin İbni Arabi cehennemin sonsuz olmadığını mı savunmuştur? / Misafir
Tasavvuf büyüklerinden birisi olan Muhyiddin Arabi cehennemin ebedi - sonsuz, sürekli olduğunu söylemiştir. İbni Arabi'nin cehennemin sonlu olduğunu söylediği iddiası doğru değildir. (Bk: Futuhat, III, 77, II, 648 vd) İbni Arabi'nin dediği, azabın cehennemde sürekli olarak şekil değiştireceğidir. Ona göre azap -bilindiği haliyle- ebedi değildir. Kişi bir halden başka bir hale dönüşecektir. İbni Arabi, bunu söylerken cehennemdeki azapla ilgili 45 bin sene gibi bir rakam telaffuz eder. Ona göre, her azab süreci arasında onbinlerce yıl geçecektir. Bu insanlar içinde günahkâr olan müminler sonunda cennete gidecekler. Ama imansız olanlar ise cehennemde ebedi kalacaklardır. Ona göre imansızlar sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Cehennem ebedidir. Ehli sünnet alimleri ise, bundan farklı olarak hem cehennemin ve hem de oradaki azabın sürekli olacağını -küfür ve şirk içinde olanlar için- söyler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 30.11.2012

Babam kötü yolda. Onu uyarmak zorunda mıyım? / Misafir
Babanızı en uygun şekilde ikaz etmelisiniz. Yumuşak bir dille ona doğruyu göstermelisiniz. Babanız olması kendisine doğruyu anlatmanıza engel değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) : "Allah'a isyan konusunda kimseye itaat edilmez" buyurmuştur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.11.2012

Devlet memuruyum. Akşam mesai sonrası ek iş yapıyorum. Bu sakıncalı olur mu? / Misafir
Sakıncalı değildir elbette. Sizin rızkınızı temin için mesai saati dışında başka işlerde çalışmanız haram değildir, yanlış bir iş de değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.11.2012

Besmele veya bir ayetin enstrümanlar eşliğinde okunması caiz midir? / Misafir
Böyle bir şeyin onaylanması mümkün değildir. Ne Hz. Peygamber (s.a.v.), ne sahabe ve ne de sonraki dönemlerde böyle bir şey yapılmamıştır. Bu apaçık bir bidattır. Yüce Allah'ın vahyi böyle şeylere alet edilemez. Mısırda 1959 yılında (Ahbar gazetesinde Zekeriya Ahmed'in makalesinde) bu konu gündeme gelmiş ve Mısırlı alimlerin şiddetli tepkisiyle karşılaşmıştır. (bk: Fetava, Muhammed Ebu Zehra, sh:91)
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.11.2012

Kocamdan habersiz sadaka verebilir miyim? / Misafir
Eşlerin bu konuda elbirliğiyle hareket etmeleri, fakirlere yardım etmesi tavsiye edilir. Ancak; malımdan verme diyen eşin malından vermek doğru olmaz. Eşiniz ver veya verme dememişse, orta halli şeyler verebilirsiniz. Çok ağırlıklı ve kıymetli şeyler veremezsiniz. Hz. Kab'ın karısı Hz. Hayra, sadaka niyetiyle Peygamberimiz (s.a.v.)'e değerli bir mücevher getirir. Peygamberimiz (s.a.v.) kocanın bundan haberi var mı diye sorar. Evet der. Hz. Peygamber (s.a.v.) kocasına sorar. Evet haberim var der. Peygamberimiz (s.a.v.) de bu sadakayı fakirler için kabul eder.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 23.11.2012

Yolculukta namazı kısaltmak zorunda mıyız? / Misafir
Bilindiği gibi Nisa suresi 101. ayetinde yolculukta namazların farzlarını (dört rekat farzların iki rekat olarak kılınması) kısaltmak meşru kılınmıştır. Yani yolculuk esnasında namazları kısaltmaya müsaade edilmiştir. Bazı alimler bu müsaadeyi vücub gibi, bazıları da ruhsat olarak değerlendirmişlerdir. Bu durumda sabah ve akşam namazları ikişer rekat olarak kılınır. Sünnetler ise olduğu gibi kılınır. Sünnetlerde kısaltma yapılmaz.
Alimlerin bir kısmı seferde iki rekat kılınmasını ruhsat sayar. Azimet ise dört rekat kılmaktır derler. Kişi bu durumda iki görüşten birisini seçebilir. Dört mezhebin buna bakışı için ise ilmihal kitaplarına bakabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.11.2012

Hz. Peygamber (s.a.v.) sadece hacda mı kurban kesti? / Misafir
Bunu iddia etmek bir cehalettir. Dini ilimden nasibi olan hiç kimse böyle bir şey iddia edemez. Edemez, çünkü Kurban'la ilgili vücub (emir veya sünnet ve uygulama) hicretin 2. yılında gelmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) o yıldan itibaren vefat edinceye kadar 8 yıl boyunca Medine'de Kurban Bayramı'nda kurban kesmiştir.
Hacdaki kurbana gelince. Bilindiği gibi müşrik Araplar da, Kâbe'yi tavaf eder ve hac niyetiyle Mekke'ye gelirlerdi. Hz. İbrahim'in öğrettiği hac ibadetini bozmuşlardı. Mekkelilerin hac uygulamalarında şirk adet ve gelenekleri etkindi. Nihayet hicretin 9'uncu yılında Yüce Allah Âli İmran suresinin 97'nci ayetiyle İslami haccı emretti. Hz. Peygamber (s.a.v.) o yıl kendi yerine hac emiri olarak Hz. Ebu Bekir'i gönderdi.
10'uncu yılında ise kendisi hacca gittiler. Burada kurbanını kesti.
Bazı alimler Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kıran, bazıları da ifrad haccı yaptığını söylerler. Bilindiği gibi ifrad haccında kurban kesilmez. Kıran haccında ise kurban kesilir. Bu kurbanlar haccın bir gereği olan kurbandır. Hz. Peygamber'in haccın dışında kurban kesmediği sözü, boş ve cahilce bir sözdür. Tarihi gerçeklerle örtüşmemektedir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.11.2012

21 Aralık'ta kıyamet kopacağı gibi sözler dolaşıyor ne dersiniz? / Misafir
Kıyametin zamanını ancak Yüce Allah bilir. Bu tür safsata ve cahilce sözlere itibar etmeyiniz. Kıyametin belirtisi olan birçok küçük alamet elbette belirmiştir. Ancak kıyametin zamanını, yılını ve vaktini sadede Yüce Rabbimiz bilir. Bunun dışındaki her iddia spekülatif faaliyetlerdir.
İtibar etmeyin.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.11.2012

Kötü rüya gördüğümde rüya tabirlerine bakıyorum. Moralim bozuluyor ne yapmalıyım.                             / Misafir
Kötü olduğunuzu zannettiğiniz rüyalar sandığınız gibi olmayabilir. Rüyaların gerçek tabirini ise ancak Yüce Allah bilir. Bütün bunlarla beraber kötü olduğunu tahmin ettiğiniz bir rüya gördüğünüzde Yüce Allah'a sığının ve kimseyle bu rüyayı paylaşmayın. Hayra yorunuz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 02.11.2012

Babam ağır bir hastalık geçirdi. İyileşemeden vefat etti. Tutamadığı oruçların durumu nedir? / Misafir
Ağır bir hastalık geçiren kişi bu esnada oruç tutamamışsa ve sonra oruç tutabilecek kadar sıhhat bulamamış ve daha sonra da vefat etmişse bu durumda kendisinden oruç yükümlülüğü kalkar. Hatta bu kişi için fidye de gerekmez. Yani; babanızın -hastalık süresi için- hastalık borcu yoktur.
Tutamadığı gün için fidye vermeniz de gerekmez. Bununla beraber babanız vasiyette bulunmuşsa geride bıraktığı malın üçte birinden fidyesi ödenmelidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.10.2012

İntihar edenin namazı kılınır mı? / Misafir
İntihar eden kişi üzerine cenaze namazı kılınır. Çünkü intihar etmekle dinden çıkmış olmaz, günahkâr olur.
Hanefi alimlerinden kadı Ebu Yusuf'a göre ise intihar hata veyahut da şiddetli bir ağrıdan dolayı olmamışsa intihar edenin namazı kılınmaz. Ancak İmam Ebu Yusuf'un bu fetvasını intihara karşı caydırıcılık olsun diye aldığı kanaatindeyim.
Gerekçeleri farklı olsa da.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.10.2012

Ölenin kefeninin içine ayet yazılıp konulması caiz mi? / Misafir
Ölenin alnına, sargısına veyahut da kefenine bir yazının yazılması -ki buna ahitname denilmiştir- alimlerce uygun görülmüştür. Bu yazı da; kişinin iman ehli olduğu, kelime-i tevhid gibi beyanlardır.
Ancak diğer açıdan da bu yazıların zamanla ayak altında kalabileceği endişesiyle bu durum hoş karşılanmamıştır.
Bazı alimler ise şöyle demişlerdir; Ölünün tanıdıklarından birisi veya bir ilim ehli, ölünün alnına veya göğsü üzerine "La ilahe illallah = Allah'tan başka ilah yoktur" yazısını yazar gibi şehadet parmağını dokundurup böyle bir hat çizer.
Neticede şunu diyebiliriz; önemli olan kişinin iyi ve güzel amellerle Rabbinin huzuruna çıkmasıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 26.10.2012

Bayramlarda neler yapmamız istenir? / Misafir
Bayram sabahı gün namazla başlamalıdır. Yolda namaza giderken dua ile salat ve selam getirilmelidir. Erken kalkmalı, mümkünse gusül abdesti alınmalıdır. Güzel koku sürülmeli, güzel ve temiz elbise giyilmeli. Camiye erken gidilmelidir. Camiye giderken yolda karşılaşılan herkese selam verilmeli, güleryüzlü olunmalı. Bayramlaşmalı. Bol bol sadaka verilmeli. Kurban eti dağıtmalı. Sabah yetiştiği saatte kahvaltıya kurban etiyle başlanmalı. Mezarlar ziyaret edilmeli. Büyüklere gidilmeli. Küçükler sevindirilmeli. Dargınlar barıştırılmalı. Ziyaretlerde bulunulmalı. Bol bol dua edilmeli. Haram olan şeyler ikram edilirse (içki, bira gibi) bu ikramlar uygun bir dille reddedilmelidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? / Misafir
Arefe günü sabah namazından sonra başlar; bayramın 4. günü ikindi sonrasına kadar devam eder. Toplam 23 vakit farz namazlardan sonra tekbir getirilir. Bu tekbirler vaciptir. Kadınlar da bu tekbirleri alırlar. Bu tekbir şöyledir; "Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd."
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Bıyık ve saç boyatılabilir mi? / Misafir
Saç ve bıyık boyatmakta sakınca yoktur. Ancak bazı hadislerde siyah renkten sakınılması istenmiştir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Yolcu olan kişi kurban kesebilir mi? / Misafir
Sakıncası yoktur. Yolcu olan, seferi olan - yani Kurban Bayramı'ndan önce evden çıkan ve bayramdan sonra evine dönecek olan kişi - kurban kesmeye yükümlü olmamakla beraber kurban kesebilir. Sevabını alır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Hangi hayvanlar kurban olabilir? / Misafir
Öncelikle şunu ileteyim. Kurbanlar yalnız koyun, keçi, sığır, manda, deve türü hayvanlardan olur. Erkek veya dişi olmaları sakınca doğurmaz. Koyun ve keçi birer yaşını doldurmalı veya yedi sekiz aylık da olsalar birer yaşında gibi görünmeliler. Deve en az 5, sığır da 2 yaşını bitirmiş olmalı. Tavuk, horoz, kaz gibi hayvanlardan kurban olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Ortak kurban kesenler hisselerini nasıl ayırmalı? / Misafir
Hisseleri tartı ile ayırmak lazım. Göz kararı ile ayırmak doğru kabul edilmemiştir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Sığır tek mi çift mi ortak edinilir? Yani 4 kişi ortak olabilirler mi? / Misafir
Ortaklıkta çift veya tek kişi önemli değil. Yani bir sığır; 2,3,4,5,6,7 arasında her türlü ortaklıkla ayrılabilir. Tek veya çift şartı yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 19.10.2012

Bayramlarda oruç tutulur mu? / Misafir
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak tahrimen (harama yakın) mekruhtur. Çünkü bu günler, ziyafet, ziyaret ve güzel günlerdir. O günlerde karşılıklı ikram esas olandır. İkramı geri çevirmemek lazım. Bu nedenle de oruç mekruh.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.10.2012

Zilhicce ayında oruç tutmak gerekir mi? / Misafir
Zilhicce ayının perşembe, pazartesi, cuma ve cumartesi günlerinde oruç müstehaptır. Güzel karşılanmıştır. Özellikle de zilhiccenin başından dokuz gün oruç tutmak müstehaptır. Onuncu gün ise kurbanın etiyle -bayram namazı sonrasıgüne başlamak sünnet kabul edilmiştir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.10.2012

Kabir ziyareti şart mı? Uzaktan okuyamaz mıyız? / Misafir
Kabir ziyareti sünnettir. Ölüleriniz için uzaktan da okumanızda hiçbir sakınca yoktur. Yüce Allah niyetinizi biliyor. Bu nedenle de uzaktan okunan dua da yerine ulaşır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.10.2012

İki bayram arasında evlenebilir miyiz? / Misafir
İki bayram arasında evlenmenize engel dini bir hüküm yoktur. Evlenebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.10.2012

Babam öldü. Eniştem "babanın bana 30 yıl önce borcu vardı" diyor. Ne yapmamız lazım? / Misafir
Babanız bu konuda bir şey söylemediyse, böyle bir borca ait şahitler yoksa borçtan sorumlu olmazsınız. Şahitlerin varlığı da yetmez. Bu hususlarda neler yapıldığını ve olayın bütün gelişmelerini bilmeleri gerekir. Bu halde de babanızın terekesinden -mirasından- ödemeyi yaparsınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.10.2012

Besmele ayet midir? / Misafir
Evet besmele Kuran-ı Kerim'de bir ayettir. Neml suresinin 30. ayetinde Hz. İsmail'le ilgili konu anlatılırken ifade edilir. Ayrıca Kuran-ı Kerim'de 113 surenin başında besmele bulunur. Her besmelenin -sure başlarında müstakil ayet olduğunu âlimlerin geneli söyler.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.10.2012
Bir kadının sütünü emmişim bir hafta boyunca. Şimdi onun oğluyla evlenebilir miyim?                             / Misafir
O kadının süt çocuğu sayılırsınız. O kadının oğlu da sizin süt kardeşiniz olur. Bu nedenle de nikâhınız düşmez.

Hamilelikte kadın saçını kesebilir mi? / Misafir
Hamile kadın saçını kestirebilir. Bu çocuğun geleceğini etkilemez.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.10.2012

Çocuğum isyankâr. Ben ise iyi niyetli ve temiz yaşayan biriyim. Benim bir günahımdan mı oldu bu hal? / Misafir
Çocuğunuzu zamanında ikaz etmiş ve güzele yönlendirmişseniz daha sonraki dönemde isyankâr olması sizi dini açıdan etkilemez. Sorumlu olmazsınız. Çocuğunuzun isyankâr olması da sizin günahınızdan kaynaklanmaz. Hz. Nuh (as) peygamber olmasına rağmen, oğlu inkârcıydı. Babasının yolunda değildi. Bizim Hz. Nuh'a bir günah yüklememiz mümkün olabilir mi?
TURKIYE / ANKARA Tarih: 05.10.2012

Evcil hayvanları kısırlaştırmak caiz mi? / Misafir
Kısırlaştırma hayvanı hastalıklardan ve mikroplardan uzak tutmak niyetiyle yapılıyorsa ve kısırlaştırılan hayvanın türü yaygın bir türse bu durumda caiz olur. Ama hayvana acı verecek her türlü işlem haram olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.09.2012

Karı-koca büyü yapılarak ayrılabilir mi? Bunu bozmak mümkün mü? / Misafir
Sihir ve büyü gibi bazı işlemlerle kişiler psikolojik olarak etki altına alınabilir. Bu arada görünmeyen bazı mahlukatın etkisini insanlar üzerine yoğunlaştırmayı da deneyebilirler. Bu işlem de kişiyi etkileyebilir. Bu tür sihir ve büyü endişesi doğmuşsa, en güzel çözüm Kuran-ı Kerim'e sığınmalı, Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Muskaya muskayla çözüm bulmak hatalı yollara yol açabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.09.2012

Erkek ev işi yapabilir mi? / Misafir
Bu mesele kadınların maharetine kalmış. Eşini ikna ederse ona ev işleri yaptırabilirse o hanımefendiyi kutlamak lazım. İşin şaka yönü bir tarafa, erkeğin ev işi yapmasında dini açıdan bir engel yoktur. Eşine yardım etmesinden daha güzel bir şey olabilir mi?
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.09.2012

İşsizlik maaşı almak haram mı? / Misafir
Eğer durumunuzu doğru iletmişseniz, devlet de durumunuzu bilerek sizi işsizlik maaşı almaya uygun görmüşse bunu almanızda bir sakınca yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.09.2012

Burçlarla ilgili yorumlar doğru mu? / Misafir
Bu yorumların dini bir değeri yoktur. Psikolojik açıdan belki kişiyi etkiler. Ancak doğruluk payı olmadığı gibi, eğer gelecek hakkında bilgi vermeye yönelik olursa dini sorumluluk gerektirir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 28.09.2012

Dillerin çoğalması nedendir? / Misafir
Yüce Allah (cc) Hz. Adem'e bütün eşyanın ve nesnelerin ismini ve lügatını öğretti. Diğer birçok peygamberin birçok dili bildiğini ve öğrettiklerini kaynaklar bildiriyor. Mesela, Hz. İdris'in 72 dil bildiği ifade edilir. Birçok dil başlangıçta konuşulurdu, sonradan yazıya geçirilirdi. Neticede çevremize baktığımızda dillerin belli kategorilere ayrıştırılabildiğini, temel dil gruplarının olduğunu birçok lehçe ve ağzın da bundan türediğini tespit edebiliriz. Yüce Allah bizlere dilleri öğretti ki bununla hem anlaşalım ve hem de Yüce Allah'a aidiyetimizi belirleyelim.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.09.2012

Kıyamet günü dört melek yok olacak mı? Kıyamet ve mahşer aynı mıdır? / Misafir
Kıyamet günü -yani varlığın sona ereceği büyük gün- en son olarak Hz. Azrail'in ruhu Yüce Allah tarafından alınacaktır. Daha önce ise bütün canlılar, insanlar, hayvanlar, melekler ölecektir. Biz bu hadiseye kıyamet deriz.
Öldükten sonra dirilme anlamındaki haşr -mahşer- ise yeniden dirilme anlamına gelmektedir ki kıyametle aynı anlama gelmez.
Aslında varlığın sona ermesi, dünya, güneş ve yıldızlarla her şeyin yok olmasına kıyamet; daha sonra hesap vermek için yeniden topraktan dirilmeye de mahşer ve haşr denir. Bu arada haşr - toplanma anlamına gelir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.09.2012
Falcıya gittim. Geleceğim hakkında söyledikleri beni sarstı. Ne yapmalıyım? / Misafir
Aslında siz bu şekilde sarsılmayı hak etmişsiniz. Bağışlayın beni ama aranmışsınız. Biliyorsunuz ki, fala baktırmak günah, falcının dediğini tasdik etmek ise şirktir. Bu tür insan avcılarına, geleceğinizi karartacak yorumlar yapan yalancılara itibar etmeyiniz. Geleceği ancak Yüce Allah bilir.

Adak adamak doğru mudur? / Misafir
Bazı İslam alimleri adak adamayı hoş görmezler. Çünkü adak adamada, sanki Yüce Allah'a karşı bir şart koşmuş oluyoruz. Bununla beraber adak adadığınızda gereğini yapmak zorundasınız.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.09.2012

Üç defa 61 gün oruç tutmayı gerektiren bir hata işledim ramazan orucunda. Ne yapmalıyım? / Misafir
Siz bir defa 60 gün oruç tutarsınız. Buna bir de 3 gün orucu eklersiniz. Bir kefaret yeterli olur. Ama bu kefaret orucunu tuttuktan sonra yeniden kefaret gerektiren bir hata işlerseniz yeniden kefaret tutmanız gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.09.2012

Bir İslam ülkesindeki gayrimüslim turist veya görevlinin hayat güvencesi kime aittir? / Misafir
Müslüman bir ülkeye girmiş olan gayrimüslimin can, mal, ırz emniyeti öncelikle devlete ve sonra da Müslüman halka aittir. Korunmaları dini bir gerekliliktir. Çünkü İslam beldesine girdikten sonra kendilerine güven ve eman verilmiş demektir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 21.09.2012

Engellilik bir ceza mıdır? Anne-babanın suçu çocuğun engelli olmasında etkili midir? / Misafir
Yüce Allah bazımızı sağlıklı, bazımızı ise engelli yaratmıştır. Veya engellilik daha sonra oluşabilir. Elbette ki bu Rabbin takdir ettiği bir hikmete dayanır.
O hikmeti de ancak Allah bilir. Belki engelli insanlarla bizi denemektedir. İmtihan etmektedir. Belki engelli insanların iradeleriyle engelleri nasıl aşabildiklerine bizi şahit tutmaktadır. Ancak bunun bir imtihan olduğunu unutmamalıyız. Fakat engelliliğin bir ceza olduğu veya anne-babanın günahından ötürü oluştuğunu iddia etmek doğru değildir. Yüce Allah kimsenin günahını diğerine yüklemez.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.09.2012

Zamanında birinden para aşırdım. Şimdi bunu söyleyemem. Mümkün değil. Ne yapmalıyım? / Misafir
En doğrusu o kişiyle görüşüp helallik istemeniz ve o aldığınız parayı iade etmenizdir. Ancak bunu yapamıyorsanız; bir vesileyle o kişiye o dönemde aşırdığınız paranın bugünkü değerine yakın bir miktarı vermeniz gerekir. Mutlaka "bunu şunun karşılığında verdim" demeniz gerekmiyor. Bu arada genel bir helallik almaya çabalayınız. Bir daha teyiden yazıyorum. En güzeli bunu itiraf edip parasını iade etmektir. Çünkü ahirette Allah'ın huzurunda rencide olacağımıza, bu dünyada rencide olalım daha hayırlıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.09.2012

Çocuğun göbek bağı ne yapılmalı? / Misafir
Uygun bir beze sarılıp toprağa gömülmelidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.09.2012

Hamile kadın çocuğunu emzirebilir mi? / Misafir
Tıbbi yönden bir engel yoksa, fiziksel olarak da müsaitseniz 2 yaşına kadar veya ihtiyaç süresine kadar çocuğunuzu emzirebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.09.2012

Genlerle oynayarak erkek veya kız çocuk doğurmaya çalışmak sakıncalı mı? / Misafir
Yüce Allah her şeyi bir ölçü içinde yaratmıştır. (Kamer, 54/49) İnsanlar genellikle kendi yaptıklarıyla karada ve denizde bozulmaya sebep olmuşlardır. (Rum 30 /41) Bu denge ve ölçüyü bozmuşlardır. Bu nedenle de doğal dengeyi bozacak, Yüce Allah'ın vereceğine razı olmamak gibi bir anlama gelecek "gen" müdahalesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. İnsanoğlunun genleriyle oynamak, ileride anormal ve dengesiz nesillerin çoğalmasına sebep olabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.09.2012

Telif hakkını hiçe sayıp korsan kitap veya kaset çoğaltabilir miyiz? / Misafir
Telif hakkına saygılı olmak gerekir. Zira bu bir emek sonucudur. Kişi bu noktaya gelinceye kadar mesai harcamış ve belki de zor aşamalardan geçmiştir. Ama bir insan kendi telifi hakkında bu konuda genel yetki verebilir. Örnek olarak ben yıllarca önce de CD ve DVD'lerimin yararlanılması niyetiyle çoğaltılmasına müsaade etmiştim.

Kadın ev hizmetleri karşılığında eşinden ücret isteyebilir mi? / Misafir
Geleneksel olarak kadının ev işleriyle uğraşması kabul edilegelmiştir. Çevre, gelenek, o yörenin şartları bu hususlarda önemli bir yer tutar. Bu nedenle de kadının ev işleri için kocasından ücret istemesi hoş karşılanmamıştır. (Geniş bilgi için bkz: El- Lecnetüd- daime Li'l ifta, s. 327, Mevsuatul ahkam, lecne, s. 848)

Kadın, "içki sofrası hazırla" diyen eşine içki sofrası hazırlamak zorunda mı? / Misafir
İçki içmek haram olduğu gibi kişinin eşine "bana içki sofrasını hazırla" demesi de haramdır. Burada, hem içkiyi içmek ve hem de eşe içkiyi hazırlatma günahı birleşir. Kadın -gücü yettiği kadarınca, gerekirse direnerek- bu talebi reddetmelidir. Çünkü haram olan bir istek yerine getirilemez. Ancak karşı taraf şiddet uygulayacak noktaya gelirse, bu durumda kadın sorumluluktan kurtulmuş olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.09.2012

Devlet memuruyum. Dairemdeki kalem ve kırtasiye malzemesini evimde özel işimde kullanabilir miyim? / Misafir
Bu elbette haramdır. Çünkü o kırtasiye malzemesinde herkesin hakkı vardır. Maalesef çoğu kez, çoğumuz buna dikkat etmeden günah işlemişizdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.09.2012

Allah göktedir sözü hatalı mıdır? / Misafir
Hayır hatalı değildir. Zira Peygamberimiz (s.a.v.), bir kadına "Allah nerede" diye sormuş kadın "gökte" dediğinde Hz. Peygamber (s.a.v.) gülümsemiştir. Gök kelimesi aynı zamanda yüceliği simgeler. Gökte kelimesi bir mekân edinme anlamına gelmez. Çünkü Yüce Allah mekândan ve zamandan münezzehtir -arınmış-. Bu hususta arş, kürsi gibi kavramları ve bunların Kuran-ı Kerim ve sahih hadislerdeki karşılığına bakabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.09.2012

Filan kişi beni ahrette kurtaracak sözü doğru mu? / Misafir
Hz. Peygamber (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma'ya şöyle buyurmuştur: "Kızım Fatıma! Namazına dikkat et. Muhammed'in kızıyım diye rahat davranma. Vallahi ahirette baban Muhammed bile sana bir şey yapamayabilir." Bu da gösteriyor ki, böyle cümleler tehlikeli cümlelerdir. Kimse sizi ahirette kurtaramaz. Sizi ahirette kurtaracak olan şey; imanınız ve Salih amellerinizdir. Bu, ahirette şefaatin olmayacağını göstermez. Yüce Allah dilediğine şefaat imkânı verecektir. Ama dilediğine verecek, dileyene değil. Kime bu yetkiyi vereceğini ancak 'O' bilir Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şefaati ise haktır ve olacaktır. Allah bizi Onun şefaatinden mahrum etmesin.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.09.2012

Hz. Ömer'i kim şehit etmiştir. / Misafir
Ebu Lulu isimli bir Zerdüşt -ateşe tapan- şehit etmiştir. Kendisini hançerleyen bu ateşe tapan putperestin adını işitince büyük halife şöyle demiştir: Allah'a hamdolsun ki Allah için bir defa olsun secde etmiş bir insanın eli kanıma bulaşmamıştır. Rabbim elbette ki bu büyük halifeyi hançerleyeni ve arkasında duranları rahmetiyle karşılamayacaktır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.09.2012

Şevval Ayı Orucu peş peşe mi tutulmalı? / Misafir
Şevval Ayı Orucunun peş peşe tutulmasını tavsiye eden alimler olmakla beraber aralıklı tutulmasını tavsiye eden alimler de vardır. İki türlü de bu oruç tutulabilir. Bilindiği gibi Şevval ayı ramazanın bitimiyle başlayan aydır. Ve bu ay boyunca herhangi bir zaman diliminde 6 (altı) gün tutulabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.08.2012

Eşimle aynı evdeyim ama üç yıldır karı-koca yakınlığımız olmadı, boşanmış olur muyuz? / Misafir
Eşinizle yakınlaşmamanız boşandığınız anlamına gelmez, nikahınız devam eder.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.08.2012

Ramazanda tutamadığımız oruçları sonradan kaza ederken art ardamı tutacağız. / Misafir
Hayır. Aralıklı olarak kaza edebilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.08.2012

Hıristiyan arkadaşım var. Ramazan boyunca sizi izledi ve etkilenerek oruç tutmaya başladı. Orucu kabul olur mu? / Misafir
Arkadaşınızın yaptığı ibadetlerin kabul görmesi için iman etmesi şarttır. Yani Yüce Allah'ın bir olduğunu, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olduğuna ve Kuran'ın son kitap olduğuna inanması gerekir. Bununla beraber oruç tutmak istiyorsa buna engel olmayın, bilakis teşvik edin. Çünkü bu onu İslam'a yakınlaştırır. Belki kendi açısından bir dua ve tövbe sayılır. Ama elbette ki yukarıda belirttiğim ölçüde iman etmesini bekleriz ki ibadeti İslami ölçülerde kabul görsün.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 31.08.2012
Şehitler nerdeler, nasıllar o âlemde? / Misafir
Şehitler nerede, nasıldır cümlesiyle ifade ettiğiniz sorunuzu Bakara suresinin 154. ayetiyle Ali İmran suresinin 169-170. ayetleri açıklamakta, onların gerçekte ölmedikleri vurgulanmaktadır. Zira ölüm denilen hakikatin ruha değil bedene geldiği, ruhun bedenden ayrıldıktan sonra ölmeyeceği Allah'a imanı olanlar için bilinen bir gerçektir. Şehitlerin Allah rızası için canını feda etmeleri ve Allah indinde büyük nimetler görmekte olmaları, ilahi bir takdir ve lütuftur. Dünyamızda yaşayan yığın yığın insanlar ne şekilde olursa olsun bu dünyada yaşamayı gaye edinip onu elden çıkarmamak için çoğu zaman insanlıkla bağdaşmayacak düşük yaşantılara ve zillete katlanmayı kabullenirken, yüce bir gaye uğruna en değerli varlıkları olan hayatlarını feda eden yüksek ruhlu şehitlerimiz, Allah nezdindeki ulvi yaşantıya öncelikle layıktırlar.

Zina yapan kişi ne yapmalıdır? / Misafir
İslam dininde kesin olarak yasaklanmış büyük günahlardan birisi de zinadır. Zina fiili öteden beri ahlak ve hukuk düzenlerinin ve aile yuvalarının yıkılmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur" (İsra 32) buyurulmaktadır. Zina eden kimse derhal tövbe etmeli, Yüce Allah'tan af dileyip günahının bağışlanmasını istemelidir. Dinimiz, kişilerin cinsel ihtiyaçlarının meşru bir şekilde giderilmesini öngörmektedir. Cinsi ihtiyacın giderilmesinin meşru yolu evlenmektir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.08.2012

Ötanazi dinen yasak mı? / Misafir
İslam dinine göre kişinin kendi canına kıyması (intihar) yasak olduğu gibi, tıbbi verilere göre yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın yaşamına bir başkasının eliyle son verilmesi talebi olan ötanazi de yasaktır. Zira son saniyede bile herhangi bir tedavi gelişebilir. Hayattan ümit kesmek doğru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.08.2012

Kadınların özel hallerinde (âdet ve loğusalık) yapamayacakları şeyler nelerdir? / Misafir 
Kadınlar regl (hayız) ve loğusalık hallerinde, cinsel ilişkide bulunamaz (Bakara 2/222), namaz kılmaz, oruç tutmazlar (Buhari, hayz 1; Müslim, hayz 14-15). Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler. Kadınlar regl (hayız) ve loğusalık hallerinde kılmadıkları namazları daha sonra kaza etmez, ancak oruçları kaza ederler. Kadınların bu hallerinde, namaz ve oruçtan muaf tutulmaları, onların pis olmalarından değil, psikolojik ve fizyolojik yüklerini hafifletme amacına yöneliktir. Diğer taraftan kadınlar, bu hallerinde müçtehitlerin büyük çoğunluğuna göre Kâbe'yi tavaf edemezler. İslam, kadını bu durumda manen ve maddeten temiz ve duru kabul eder. Ancak ibadet konusunda yükümlü kılmak istemez, rahatlatmak ister.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 24.08.2012

Eşyanın da Allah'ı tespih ettiğini duydum. Bu nasıl oluyor. Doğru mudur? / Misafir
Evet, duyduğunuz bir ayetin mealidir. İsra Suresi'nin 44. Ayeti'nde, "Hiçbir şey yok ki, Allah'a hamd ile tespih etmesin, lakin siz onların tespihini anlamazsınız" buyuruluyor. Bilindiği gibi eşyanın zerrelerinde içten hareket vardır. Molekül, atom ve elektron gibi birbirinin içindeki varlıklar, canlı bir yaratıktaki gibi hareket halindedir. Her şey o muhteşem zata işaret eder. Mevlana, "Cansızdan, can âlemine girin de âlemin parçalarının ahengini duyun, o vakit cansız şeylerin tespihlerini apaçık duyarsınız" der.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.08.2012

Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve vakit sünnetlerini kılamayacağım söyleniyor. Doğru mu? / Misafir
Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan daha önemli ve önceliklidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) bunun dışındadır. Bu nedenle bu tür sünnetleri terk etmeyiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.08.2012

Namazda aklıma dünyalık şeyler geliyor. Namazıma engel olur mu? / Misafir
Namaz aslında kişinin Allah ile konuşması, O'na imanını, kulluğunu ifade etmesidir. Gerçek anlamda namaz kılan kişi, her türlü dünyalığı seccadenin dışında bırakmalıdır. Bununla beraber namaz esnasında bu tür şeylerin akla gelmesi namazı bozmaz. Belki manevi lezzetini azaltır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 18.08.2012

Sabah namaz vakti ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim? / Misafir
Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 17.08.2012

Sperm bankacılığı sakıncalı mı? / Misafir
Aralarında evlilik bağı olan (yani karıkoca) eşler arasında tüp bebek için döllendirme caizdir. Ancak nikâh bağı olmayan herhangi bir kişiden sperm transferi caiz değildir. Bu nedenle de bazı ülkelerde görülen 'sperm bankacılığı' dinen meşru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 17.08.2012

Peygamberimizin uyumadan önce vücudunu okuyup sıvazladığını duydum. Acaba ne okurdu? / Misafir
Peygamberimiz uyumadan önce Kuran-ı Kerim'den birçok sure okurdu. Ama sizin kastettiğiniz olay şudur: O, uyumadan evvel ihlas, felak ve nas surelerini okur, ellerine üfler ve vücudunu sıvazlardı.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 17.08.2012
Bazı ayetlerde, "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur? / Misafir
Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere kutsal emirlerle vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü ve hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.

Güzel görünmek için estetik ameliyat haram mı? / Misafir
Yüce Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden, vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 16.08.2012

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir? / Misafir
Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir. Doğru olanı budur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 16.08.2012

Ölümezara gömülünce hoca bir şeyler okuyor. Herkes ayrıldıktan sonra okuyor. Bu nedir? / Misafir
Cenaze kabre konulduktan ve başında Kuranı Kerim okunması bittikten sonra kalabalık orayı terk edince orada kalan hocanın kabrin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarını hatırlatmasına biz "telkin" diyoruz. Bazı Hanefi âlimleri telkini hoş görmemişlerdir. Bazı âlimler ise bunun tavsiye edilmediğini, ama yasaklanmadığını da belirtip telkinin verilebileceğini söylemişlerdir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.08.2012

Nazardan korunmak için "Maşallah" demek yeterli olur mu? / Misafir
Maşallah ifadesi, "Allah'ın dilediği olur" anlamına gelir. Bu söz, güzel ve beğenilen şeyler karşısında Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve hayranlık belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle de toplumda nazar değmesi için kullanılıyor. Peygamberimiz (s.a.v.) nazar, göz değmesine karşı Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini öğütlemiştir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.08.2012

Muska takmak haram mı? Muska bizi korur mu? / Misafir
Muska; hastalık, göz değmesi ve benzeri sıkıntılardan korunmak için yazılan ve üstünüze asılan dua demektir. Kişinin Kuran'ı Kerim'den veya Hz. Peygamberin (s.a.v.) hadislerinden bir duayı yanında taşıması sakıncalı değildir. Ama aslı esası bilinmeyen, farklı sembolleri anımsatan İslam'a aykırı öğeler taşıyan muskacılıkla meşhur insanların yazdıkları bu türden yazılı metinleri taşımak ve takmak doğru olmaz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 15.08.2012

Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı? / Misafir
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.08.2012

Kuran-ı Kerim'in toplanması nasıl oldu? / Misafir
Bilindiği gibi Kuran-ı Kerim 23 senelik bir zaman dilimi içinde indi. Cebrail ayetleri alıyor, Hz. Peygambere okuyor; O da sahabeden oluşturduğu katiplerine yazdırıyordu. Aynı zamanda bu ayetler ezberleniyordu. Kısa süre içinde inen ayetleri ezberleyen sahabe sayısı 3000'e ulaştı. Suffe ashabı - okulu- bu iş için kuruldu. Resulullah vefat ettiğinde bütün Kuran sahabenin ezberindeydi. Onlar bizim Fatiha'yı bildiğimiz gibi bütün Kuran'ı ezbere biliyorlardı. Kuran-ı Kerim ayetlerinin yazıldığı deri, kağıt, tahta, ağaç kabuğu, bez, kemik, levha gibi malzeme de kontrol altındaydı. Nihayet Hz. Ebu Bekir'in halifeliği zamanında meydana gelen Yemame harbinde 400 hafız şehit olunca, yazılı olan Kuran ayetlerini bir araya getirme ihtiyacı doğdu. Bu hususta Hz. Zeyd bin Sabit tayin edildi. Onun kontrolündeki komisyon eldeki bütün yazılı malzemeyi bir kitapta topladı; zaten ezbere bilinen bu ayetler sahabenin gözü önünde yapıldı. Hangi ayetin nereye konacağını ezbere biliyorlardı. Bir yıl süren bu cem yani deri, kağıt üzerindeki ayetleri kağıda geçirme işi bitince, hafızlar huzurunda okundu. Bu konuda Zeyd'in seçilme sebebi, Hz. Peygamber'in sekreteri olmasından ve İbrani, Süryani dillerini bilmesindendi. Bu olaya Kuran'ın Cem'i dendi. Bu Kuran nüshası Hz. Ömer'in kızı, peygamberimizin eşi Hafsa'ya emanet edildi. Bu olay herkesi sevindirdi. Hatta Hz. Ali bu olaydan önce "Vallahi Kuran'ı bir kitapta (mushaf) cem etmedikçe dışarı çıkmayacağız" diye yemin etmişti. Hz. Osman (r.a.) zamanında ise kurulan bir komisyon, bu mushaftan 6 örnek daha yazdılar. Ve böylece her yere gönderdiler. Bütün bu olaylar Kuran'ı harf harf bilen bütün sahabenin huzurunda ve oluruyla olmuştur. Böylece Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber'e indiği gibi hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Zira bu Kuran'ı indiren Allah'tır ve onu kıyamete kadar koruyacak olan yine Allah'dır (c.c).
TURKIYE / ANKARA Tarih: 14.08.2012

Dini yönden kötü olan bir komşum vardı. Cenazesinde bulunup yardımcı oldum. Yanlış mı yaptım? / Misafir
Dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygıdeğerdir. (İsra, 70)Hayatta da ölümünden sonra da saygı duyulur. Peygamberimiz'in bir Yahudi'nin cenazesinin önünde ayağa kalktığı ve "O bir insandır" buyurduğu bilinir. (Buhari, Cenaiz 50; Nesai Cenaiz, 45-47) Bu nedenle de ne tür insan olursa olsun komşumuzun cenazesine katılmamız doğru olandır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.08.2012

Evimde kedi besliyorum. Kedi uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu? / Misafir
Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), 'Ebu Hureyre' yani kediciğin babası ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.08.2012
İki aylık hamileyim. Çocuğumun özürlü olduğunu doktor haber verdi. Aldırabilir miyim? / Misafir
Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 13.08.2012

İslam'da kadın ve erkekler her konuda eşitler midir? / Misafir
Dinimizde erkeğe tanınmış bulunan temel hak ve hürriyetler, kadına da aynı şekilde tanınmıştır. Maddi ve manevi varlığını koruyup geliştirme; kişi güvenliği ve hürriyeti, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti, yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hürriyeti, mülkiyet ve tasarruf hakkı, mesken dokunulmazlığı, onur ve şerefin korunması, evlenme ve aile tesisi hakkı, özel hayatın gizliliği, geçim garantisi gibi temel haklarda kadın ve erkek arasında İslami açıdan hiçbir fark yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.08.2012

Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder? / Misafir
Bazı âlimler amel imandan bir parçadır derler. İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.08.2012

Namazlarda 'tadil-i erkân' farzdır diye bir şey duydum. Açıklar mısınız? / Misafir
'Tadil-i erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela: Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii-Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 12.08.2012

Eşim sürekli kirli dolaşıyor. Hiç boy abdesti almıyor. 20 yıldır böyle. Üstelik iyi bir işi var. Ne yapabilirim? / Misafir
Allah'a ve Peygamberi'ne iman eden bir Müslüman'ın yıkanmayı gerektirecek bir hal olunca hemen yıkanması, hatta su bulamaz veya kullanamazsa en azından teyemmüm etmesi farzdır. Dini bir gereksinimdir. Fırsat bulur bulmaz mutlaka boy abdesti alıp temizlenmelidir. Zira imkânı olmasına rağmen bu halde dolaşan bir kişiden dolaştığı her yer rahatsız olur. Eşinize şunu sorun; o bu haldeyken Allah'ın huzuruna varmaktan hayâ etmez mi? Kendine bunu yakıştırır mı? Yüce Allah hepimize merhamet etsin.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.08.2012

Hıristiyan bir kadınla evlenebilir miyim? Onu Müslüman olmaya zorlamalı mıyım? / Misafir
Ehli kitap diye adlandırılan Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenmenizde dinen bir sakınca yoktur. Gayrimüslim olan eşinizin ahlakınıza, görüşlerinize bakıp Müslümanlığı seçmesi çok güzel bir şeydir. Ancak dine girmesi için zorlamanız doğru değildir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.08.2012

Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekât düşer mi? / Misafir
Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekâtının verilmesi gerekir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 11.08.2012

Zina eden dinden çıkar mı? / Misafir
Zinayı meşru saymadıkça, zina eden dinden çıkmaz. Ama büyük günah işlemiş olur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 10.08.2012

Çocuğum için yaş günü kutlayabilir miyim? / Misafir
Çocuğumuzun doğum gününde meşru dairede eğlenmek, başka kültür ve dinlere benzemeye çalışmaksızın kutlama yapmak sakıncalı değildir. Bu kültürel bir olgudur. Böyle bakmak lazım.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 10.08.2012

Evde otururken kıbleye karşı ayağımı uzatmaktan utanıyorum. Bu sakıncalı mı? / Misafir
Saygısızlık kastı olmaksızın ayaklarınızı kıbleye doğru uzatmanızda bir sakınca yoktur. Tabii ki bu hassasiyetiniz de, saygın bir hassasiyettir. Ama bunun günahı yoktur.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 10.08.2012
Bir kadın ölen eşini yıkayabilir mi? / Misafir
Bilindiği gibi kocası ölen kadın dört ay on gün boyunca iddet gün sayar. Bu süre içinde başka bir erkekle evlenemez. İşte bu olay, ölen erkekle hanımı arasında bir bağın henüz devam ettiğini gösterir. Bu nedenle de kadın ölen kocasını yıkayabilir.

Regl günlerinde hanımıma yaklaşamaz mıyım? Böyle bir şey olsa ne yapmam lazım. / Misafir
Muayyen günlerde cinsel ilişki günah sayılmıştır (Bakara, 222). Böyle bir hata yapan kişi tövbe ve istiğfar etmelidir. Ayrıca en az 5 gram değerinde sadaka dağıtılmalıdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.08.2012

Kocamdan habersiz sadaka verebilir miyim? / Misafir
Hz. Peygamber'e gelen Hayr ismindeki bir kadın, sadaka için mücevher getirir. Peygamberimiz, eşinin haberi var mı anlamında kocası Kab'a sorar. O da haberim var deyince kabul eder. Ve fakirlere dağıtır (İbn Mac'e, Hibad 7). İslam alimleri, ufak tefek bağışlar hariç ciddi bir bağış-hayır konusunda eşin haberinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. En güzeli bu konuyu eşinizle paylaşmanızdır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 09.08.2012

Şeytanın babası ve annesi var mı? / Misafir
Şeytan-iblis, Allah tarafından ateşten yaratıldı. Anası ve babası yoktur. Cinlerin de ilk atasıdır. İblisin adı "Azazil"dir. Allah tarafından kovulmadan önce göklerde ve yerde Allah'a secde etmediği bir yer kalmamıştır denir. Kehf 50. ayette soyunun olduğu ifade edilir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.08.2012

Büyük mezar yaptırmak günah mıdır? / Misafir
Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmak hoş karşılanmaz. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de ilk vefat eden sahabe Osman Bin Muaz'ın (r.a.) mezarının baş tarafına işaret olsun diye bir taş koymuştur sadece.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.08.2012

Cinler niçin yaratıldılar? Gaybı bilirler mi? / Misafir
Kuran-ı Kerim, insanların ve cinlerin Yüce Allah'a kulluk için yaratıldıklarını açıklar. Onlar, insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar bile gaybı ve geleceği bilemezler. (En'am,6.100.116; Hicr, 15/27; Sebe, 34/14; Rahman, 55/15)
TURKIYE / ANKARA Tarih: 08.08.2012

Kötü yola düşürülmüş bir kadını seviyorum. Onunla evlenebilir miyim? / Misafir
Böyle bir durumdaki bir insana yardım etmek ve onu bu çıkmazdan çıkarmak son derece sevaptır. O tövbe eder, siz de daha sonra kendisiyle nikâh kıyarsınız. Şart olmamakla beraber iddet (yaklaşık dört ay gibi bir süre) beklemenizde fayda vardır.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.08.2012

Abdest dualarını bilmiyorum. Abdestim kabul olur mu? / Misafir
Abdestte okunan dualar sünnettir. Okunmaması halinde abdeste zarar vermez. İçinizden dilediğiniz duaları yapabilirsiniz.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.08.2012

Yurtdışında sünnet yapacak Müslüman doktor bulmakta zorlanıyoruz. Hıristiyan doktora sünnet ettirebilir miyiz? / Misafir
Sünnet, bir ibadet ve gelenektir. Peygamberimiz'in sünnetidir. Ama aynı zamanda tıbbi bir iştir. Bu nedenle de gayrimüslim olan ama dalında uzman olan bir doktora çocuğunuzu sünnet ettirebilirsiniz. Önemli olan doktorun ne yapacağını bilmesidir.
TURKIYE / ANKARA Tarih: 07.08.2012

Yorumlar

Adsız dedi ki…
Çok yardımcı oldunuz ALLAH c.c razi olsun
Unknown dedi ki…
Kulak estetiği olmak gusul abdestinin alınmasına etki eder mi
Önemsiz dedi ki…
Hocam ben 19 yaşındayım ve kendimi çirkin buluyorum bu durum beni psikolojikmen çok rahatsız ediyor estetik olmak istiyorum ama sadece kendimi iyi hisetmem için yani karşı cins falan için değil bu günahmı
Martyr14 dedi ki…
Sizlerdende allah razi olsun
Adsız dedi ki…
ALLAH RAZI OLSUN FAYDALI ŞEYLER PAYLAŞMIŞSINIZ
Martyr14 dedi ki…
TEŞEKKÜR EDERİM
ADSIZ dedi ki…
Bu yorum yazar tarafından silindi.
ADSIZ dedi ki…
HOCAM EŞİN NORMAL DOĞUM ANINDA KARISININ YANINDA BULUNMASI DİNEN CAİZ Mİ?
Adsız dedi ki…
Merhaba Allahin selami ve rahmetu uzerinize olsun hocam kus kalmanin gunahi nedir?ve eger kocamla gunahim yoksa bana kufur ediyor ve kus kaliyirsa her seferindede gonlunu aliyorum ki evde problem yasanmasin . Gunahmidir bu?kinli insanin gunahi nedir?
Adsız dedi ki…
Lutfen cevaplayin @Prof.Dr.Nihat Hatipoglu hocam.cok cikmazdayim.birde ne yapa bilirim ne dua okuya bilirimki kocamin bana sevgisi artsin.ben her gun her gece uyumazdan once ayetel kursi nas feleq ixlas surelerini okuyorum,baska ne yapa bilirim.
Martyr14 dedi ki…
ALLAH razı olsun Bu Sayfayı sizin sorunuz üzerine hazırladım buyrun

http://bolununsesifm.blogspot.com.tr/2015/12/kus-kalmann-gunah-nedir.html
Martyr14 dedi ki…
buradan sorunuzun cevabına ulaşabilirsiniz.

http://bolununsesifm.blogspot.com.tr/2015/12/nihat-hatipoglu-evliligi-kurtarmann.html
Unknown dedi ki…
Bilmeden kul hakkı yemek hellallik almak gerektirir mi ?
Martyr14 dedi ki…
SONRADAN ALDINIZ ISE GEREKTİRİR DİYORLAR
Unknown dedi ki…
Hocam ben istihare namazı kıldım ilk gecede istediğim kişinin ismini yazılı olarak gördüm istihare ilk gecede sonuç verirmi
Martyr14 dedi ki…
http://bolununsesifm.blogspot.com.tr/2016/04/istihare-nihat-hatipoglu.html
Unknown dedi ki…
Hocam gönderdiğiniz videolara baktım ama istediğim kişinin ismini ilk gecede gördüm ve 2.3 daha tekrarladıktan sonra rüya gördüm ama hatırlamıyorum ilk gecede o ismi gördüğüme eminim birinci gecede gördükten sonra tekrar tekrarlayınca rüya neden göremiyorum hocam yardımcı olun lütfen...
Unknown dedi ki…
Hocam biraz daha yardımcı olursanız sevinirim..
Martyr14 dedi ki…
Ben Fetfa veremem ama tekrar denemenizi önerebilirim yani tekrar aynı şekilde kılabilirisiniz. teşekkürler
Unknown dedi ki…
Teşekkürler hocam.
Unknown dedi ki…
Hocam istihare namazının kabul olması için 5 vakit namaz kılmak şartmı?
Unknown dedi ki…
5 Vakit namaz kılınmadığında istediğin kişiyi gör kabul olmuyo diyolar
Unknown dedi ki…
Ramazan ayında
rüyamda oruç tutmadığımı gördüm ne aanlma geliyor ?
Teşekkkürler..
Martyr14 dedi ki…
Rüyada ramazan ayında oruç tutmadığını görmek, beklenmeyen gelişmelere, sıkıntısız bir hayat yaşamaya, lütuf ve siyasete işaret eder. Ramazan ayında oruç tutmadığını görmek yorumu, muradın hasıl olacağına, hayır ve menfaate, geçimin genişliliğine, nimet ve geçimin kolaylığına, hatadan dönmeye delalet eder. Güzel çocuğa, huzura kavuşmaya yorulur.

Rüyada ramazan ayında oruç tutmadığını görmek tabiri, evlattan gelecek olan huzura, ibadet yapmaya, hayatında büyük etkiler yaratacak bir kişi ile yollarının kesişeceğine, kendine daha çok güvenmeye, helal olan mal için çabalamaya olarak betimlenir. Zevceden ayrılmaya, kederden kurtulmaya, dost ile birlikte para kazanmaya yorumlanır. Iyi, güzel haber almaya, zararsız bir hayvanı sahipleneceğinize olarak yorumlarsak yanlış olmaz.

Rüyada ramazan ayında oruç tutmadığını görmek rüya anlamı, küs kalmamaya, rahata ulaşmaya, güzel ve salih amele, rahata ve bolluğa kavuşacağınıza olarak yorumlanır. Rahat bir yaşam sürmeye, eşten gelecek olan hayra, sahip olmak isteyip ama olamadığınız emellere ulaşmanıza olarak anlatılabilir. Yaşamdan zevk almaya, sabırlı hareket etmeye, fakirlikten kurtulup zengin olmaya şeklinde tabir edilir.

alıntı.
Adsız dedi ki…
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.
Unknown dedi ki…
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Unknown dedi ki…
hocam internetten mevlüd dinlersek evde okutmuş gibi olurmuyuz
Unknown dedi ki…
hocam internetten mevlüd dinlersek evde okutmuş gibi olurmuyuz
samsun dedi ki…
Hocam bn eşimle. Kaçarak evlendim gusül abdestimiz yoktu hoca cagirmislar bizim haberimiz yoktu söyleyemedik öyle nikah kiydilar geçerli mi bu yüzden biz namaz da kilamadik ne yapmaliyim . bir saahit tek Esim babası vardi bizden kimse yoktu.
Bir de nikah kiyilmadan biz birlikte olduk evlenince günahiniz siliniyo dediler silindi mi
samsun dedi ki…
Hocam kayinvalidemle tartistik ama hala onunla yasiyorum yemekleri birlikte yiyoruz haram etse haram olurmu bir de esimle bana ayrilmamiz için nuska yaptirirsa bundan nazil kurtula bilirim..
samsun dedi ki…
Hocam bn eşimle. Kaçarak evlendim gusül abdestimiz yoktu hoca cagirmislar bizim haberimiz yoktu söyleyemedik öyle nikah kiydilar geçerli mi bu yüzden biz namaz da kilamadik ne yapmaliyim . bir saahit tek Esim babası vardi bizden kimse yoktu.
Bir de nikah kiyilmadan biz birlikte olduk evlenince günahiniz siliniyo dediler silindi mi sizi hep özlüyorum allah basimizdan eksik etmesin..
Unknown dedi ki…
Eşimin anne babasının evinde yatmasi günahmı
Unknown dedi ki…
Hocam rüyamda birilerinden kaciyorum ve kacarken bir mezarliga giriyorum ne anlama geliyor bu
hir dedi ki…
selamün aleyküm geleneklerde oldugu gibi dogu tarafında geline cok altın alınır bende yeni evlendım kaynpederim 25 bın tl lık altın alıp borca girdiler bu borcun vesilesi ben oldugum için üzerimde günahı var mıdır dine göre düğünde altının hükmü nasıl olmalı efendimiz sav döneminde böyle bi durumun kabul edilebilrlik hükmü ne derece olur du
Unknown dedi ki…
Hocam dini nikah olmadan erkek ve kadının cinsel ilişkiye girmeden ayni yatakta yatması gusül abdestini bozar mi ?
Unknown dedi ki…
Hocam ben sahurdan sonra suyumu içtim ama daha niyet etmedim ezan okunmaya başladı niyet ettim oruç sayılır mı ?
Medine dedi ki…
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Medine dedi ki…
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Medine dedi ki…
Bu yorum yazar tarafından silindi.
drmercyhospital dedi ki…
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.
Unknown dedi ki…
Kandil gecesi el işi veya örgü örmek günah mıdır
Unknown dedi ki…
Satmak için örüyorum günah mıdır