Ya Baki Entel Baki Fazileti


Sure-i Kasas 88'in mealini ifade eden ya baki entel baki kelimei mübarekesi 2 mühim hakikati ifade eder. 

Bediuzzaman hz. buyuruyor ki: Nakşibendilerin reisleri bu zikri hatmei mahsusa yapıp Nakşibendi hatmesi olarak tutmuşlardır. 

Madem o azim ayetin meali bu iki kelimei mübarekedir biz size bu iki kelimei mübarekei şerh edelim ki Nakşilerin hatmei hacegani ne menfaat verir alem görsün bilsin.


1.nükte:’’ya baki entel baki’’ bir ameliyati cerrahiye hükmündedir ki kalbi günahlardan keser.


Ya baki entel baki cümlesi kalbi ameliyat eden bir cerrah gibi kalbi günahlardan keser çünkü insan mahiyet itibari ile her şeye muhabbet duyacak istidatta yaratıldığından kalbi milyonlarca sevgili ile dolar. 

Sevgilisi ne kadar çoksa derdi de o kadar çoktur.ne varki muhabbet duyduğu varlıklar durmaz gider.oda bundan azap duyar.Allahdan gayrı bütün sevgililer onu terk eder.öyel bir şey sevki terki mümkün olmasın.işte buna hakiki aşk denir.


İnsan neyi severse ona koşar.Sadatı Nakşibendi bunun merhemini bulmuştur.

Sevgililerden alakayı kesmek için günde 500 kere sureyi kasas 88'i okur.’’Ya baki entel baki’’ kalpte ve kanda dolaşırken sizi sevgililerinizden keser.Sadatı Nakşibendi Kuranı Kerim eczanesinden kılıncı nurani ve elmas olarak getirip hatmei haceganda Nakşilerin eline vermişlerdir.

Ya Rabbi bir kılınc ver her sevgiliyi kessin.

 ‘’Ya baki entel baki’’
Kalpteki hadsiz istidadı muhabbet hadsiz bir cemali baki ister sözü hükümran olan her faniyi ameli salih ile baki eden Allahtır. Fırakın azabını dindirir onun içn baki’i hakiki sensin.


Ya baki entel baki;baki-i hakiki sensin demektir.masiva fanidir. 

Fani olan elbette muhabbete doymaz.baki olan yalnız Allahtır.


Mezarda ya baki entel baki demeden gel şimdiden deki hakiki baki sensin sevdiğimiz şeyler mecazdır her şey terk edip gitti yalnız sen bakisin mevcudat senin muhabbetine sevilir.

Senin sevgin olmayan muhabbet beladır.Allah için sevdiğin beş şey cennette baki olur.

Parayı Allah yolunda harca cennette karşına çıkar,çocuğu Allah yolunda sev seni ameli Salih olur bitmeyen amel getirir.

Malı Allah için harca ebedi cenneti kazandırır.Şu halde tepedeki mühüre dikkat et fani gözüyle bakarsan bela;beka gözüyle bakarsan sefadır.

Aşk her şeyi tatlı gösterir. Aşk boyasına boyansan yılanın zehiri şerbet olur.


Gönül yanmadan amel çıkmaz.Aşka düşmeyen amelin kadri kıymetini bilmez. İlla gönül ateşi yanacak. 

Onun için Nakşi , her 24 saatte 500 kere ya baki entel baki der. Mühür Nakşi mührüdür. Kabre ulaşan da o mühürdür.


Ya baki entel baki o hatsiz yaralara merhem ve tiryak olur. Yani ya baki madem sen bakisin yeter her şeye bedelsin madem sen varsin her şey var.


Alıntı

Bolununsesifm

Yorumlar

Martyr14 dedi ki…
Allah kabul etsin dualarınızı inşallah...