HACDAKİ ALLAH YAZISI

Bakara suresi 158. ayet;
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ
"Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir."

"Şear" olarak okunan nişan manasına gelen bu kelime Kuran'da birkaç yerde daha geçer. Aşağıda görüldüğü gibi Kimi zaman delil, sembol, hüküm ve ayet manasına da gelebilir.

Maide suresi 2. ayet;
يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ
"Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu din) nişanelerine..." ( Diyanet çevirisi )
Hac suresi 32. ayet;
ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ
“Bu böyledir; kişinin Allah’ın nişanelerine hürmet göstermesi, kalplerin Allah’a karşı gelmekten sakınmasındandır.”
Umre ve hac da yapılması gereken ibadetlerden en önemlileri Kâbe’yi 7 kez tavaf ve Safa ile Merve tepeleri arasında 7 kez gelip giderek say yapmaktır.

Kâbe yeryüzündeki ilk ibadethanedir ve tavaf tüm varlıklar gibi insanında cismen bir merkezin etrafında dönerek kulluğunu ilan edişinin sembolüdür. Uzayda ki her meteor, gezegen ya da galaksi dahi uzun bir yolculuğun ardından çekim etkisine kapıldığı bir merkezin etrafında dönerek ilahi çekim kanuna boyun eğer…

Peki, Kur’an-ı Kerim’de Allah'ın nişanlarından biri olarak gösterilen Safa ve Merve tepesinde ileri geri yürümenin hikmeti nedir? Kuran'da Hz. Hacer'in çölde Hz. İsmail'e su bulmak için bu tepe arasında koştuğu ve sonunda kendisine vahiy gelip ayağını yere vurarak buradan binlerce yıldır akan tatlı ve doyurucu zemzem suyunun çıktığı anlatılmaktadır. Fakat Kuran’da say yapılmasının nedeni olarak bu gösterilmez. Dini literatürde ise burada neden ileri geri gidildiğine dair bu hikâyeden başka bir cevap bulabilmek mümkün değildir. Eğer Hz. Hacer’in oğluna su bulmak için koşması ise tarihte pek çok kadın oğlu için çok daha büyük fedakârlıklar yapmıştı. Neden onlar değil de Hz. Hacer’in bu durumu bunu gerçek kıldı.

Cevap belki de bambaşka bir yerde saklıydı; Şimdi tavaf ve ardından say yapan bir kişinin izlediği yolu takip ederek Allah'ın neden milyarlarca Müslüman’ın bu yolda yürümesini emrettiğini keşfedelim.Şekilde görüldüğü gibi önce Kâbe’nin etrafında tavaf yapan sonrada iki tepe arasında say yapan kişinin ayak izleri gökten bakıldığında dev bir Allah yazısını ortaya çıkarmaktadır. Kâbe’nin etrafındaki dönüş adedi 3'tür ve Hacer'ul Esved noktasından başlar. Bu taşın hizasına her gelindiğinde selam verilir ve bir tur yapılmış olur.  3 tur ( istenirse 7 tur ) farz olarak yapıldıktan sonra, Hacer'ul Esved noktasından Safa tepesine doğru yürünür. Ve bu nokta başlangıç noktası olmak şartı ile Merve tepesine doğru yürünür. Merve'den tekrar Safa'ya ve bu şekilde 7 kez devam eder. Son tur Merve tepesine gelindiğinde biter ve buradan ayrılınır. Safa ile Merve arasındaki 4 gidiş ve 3 gelişten oluşan say yürüyüşünde efdal olan diğer ibadetlerde olduğu gibi, daha çok toprağın şahit olması ve izlerin birbiri üzerinden geçmemesi için yürünülen yerden bir daha yürünmeyecek şekilde yapılmasıdır. Aynı anlayış namazlar içinde de geçerlidir. Farz kılındıktan sonra cami de farklı bir yere geçilmesi ya da farzın camide sünnetin evde kılınmasının peygamber tavsiyesi olması mümkün olduğunca çok alanın ibadet eylemi ile nurlandırılması ve şahit tutulması maksadı iledir. Bu yüzden yukarıdaki yürüyüş şekli en efdal olanıdır. Elbette kişi dilerse çok düzensiz karmaşık yaylar ve eğriler çizerek de bu ibadetlerini gerçekleştirebilir. Ancak bu ibadetin keyfiyetini ve ciddiyetini düşürür. Kurallara ve inceliklere en çok riayet edilerek yapılan yürüyüş bizlere kusursuz bir Allah yazısını ifade edecektir. Hiçbir zorlama olmaksızın Arap alfabesindeki gibi net bir Allah yazısı gözler önüne çıkacaktır.

Bu durum bizlere göstermektedir ki; hiçbir ibadet rastgele değil, büyük bir ilimle ve hikmetle insanlığa emredilmiştir. İlginç olan yanı ise bu ibadeti binlerce yıldır herkes yapmakta fakat bu harikulade durumu kimse fark edememektedir. Daha önce bir kaynakta rastlamadığımız bu durumun ortaya çıkması “Safa ile Merve Allah'ın işaretlerinden (sembollerinden, delillerinden, mucizelerindendir).” Ayeti kerimesinin manasının gün yüzüne çıkmasının bir adımı olarak değerlendirilebilir.

Bakara suresi 158. ayet;
“Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Kâbe’yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur…”


Yorumlar